Ett snabbare sätt att sprida viktig information!

En av Wistbo driftportals huvudsakliga uppgifter är att sprida viktig information inom driften. Tack vare Wistbo Broadcast kan ni nu sprida viktig information ännu snabbare, via sms-utskick. En viktig funktion vid t.ex. utrymning eller vid läckage eller motsvarande allvarlig situation när ni snabbt behöver få ut information till berörda.

Skicka SMS direkt från driftportalen

Kanske är det någon olycka som inträffat, eller kanske vill du påminna dina kollegor om ett viktigt möte. Oavsett om ni har fördefinierade meddelanden eller inte kan ni enkelt skicka SMS direkt från Wistbo Broadcast till förinställda grupper eller incheckade entreprenörer.

Att använda den här funktionen är enkelt. Genom webben skriver du meddelandet och bestämmer en eller flera mottagargrupper och som administratör kan du också se vilka som har läst meddelandet.

Den här funktionen hjälper er att sprida viktig information snabbt och enkelt!


Fördelar med Wistbo Broadcast

> Viktig information sprids snabbt
> Möjlighet att skicka meddelanden till både interna och externa mottagare
> Se vilka som har läst meddelandet
> Enkel att administrera
> Skicka meddelande till incheckade entreprenörer