Ett snabbare sätt att sprida viktig information

En av Wistbo driftportals huvudsakliga uppgifter är att sprida viktig information inom driften. Tack vare Wistbo Broadcast kan man nu sprida viktig information ännu snabbare.

Skicka SMS direkt från driftportalen

Kanske är det någon olycka som inträffat, eller kanske vill du påminna dina kollegor om ett viktigt möte. Oavsett om ni har fördefinierade meddelanden eller inte kan ni enkelt skicka SMS direkt från Wistbo Broadcast till förinställda grupper.

Att använda den här funktionen är enkelt. Genom webben skriver du meddelandet och bestämmer en eller flera mottagargrupper och som administratör kan du också se vilka som har läst meddelandet.

Den här funktionen hjälper er att sprida viktig information snabbt och enkelt!

Fördelar med Wistbo Broadcast

> Viktig information sprids snabbt
> Möjlighet att skicka meddelanden till både interna och externa mottagare
> Se vilka som har läst meddelandet
> Enkel att administrera