Energigivande driftinformation

var du än befinner dig

Boka demo
Om Wistbo

Vi ser till att våra kunder kan köra sin verksamhet så smidigt som möjligt med så få avbrott som möjligt.

Wistbo är ett innovativt företag som utvecklar informationssystem för industri som bedriver produktion. Våra lösningar är främst framtagna för drift och produktion men gagnar även personal inom underhåll, planering och företaget som helhet.

Vikten av kommunikation

Informationsflödet är en ofta förbisedd nyckel till en effektiv produktion. Förenkla processer genom att ge rätt personer överblick och insyn i avgörande detaljer. Genom förebyggande arbete i driftportalen minskar risken för driftstopp och onödiga kostnader. 

Det rör sig t.ex. om loggade händelser, status på anläggningar, senaste beställningen av kemikalier, information från morgonmötet, dagens ronderingar och vilka entreprenörer som är inne och jobbar just nu.

Mer om Wistbo Driftportal

Molntjänst för företag som bedriver avancerad produktion.

Wistbo har tillsammans med ledande företag inom produktions- och energibranschen utvecklat en molntjänst och app som underlättar kommunikationen medarbetare emellan. 

Lösningen har varit väldigt framgångsrik inom kraftvärmeverk och värmeverk i Sverige men fungerar lika bra inom alla branscher som bedriver produktion

Mer om Wistbo Information

Lösningen - Wistbo driftportal

Allt som händer inom produktionen loggas och sprids mycket enkelt via molntjänsten eller appen. Tjänsten Wistbo driftportal ger dig en snabb och strukturerad totalbild med all information lättåtkomlig och tydlig. Den säkerställer kunskapsöverföring, ger en säkrare arbetsplats, ökar samarbetet, skapar engagemang och förenklar vardagen för både driftpersonal och ledning.

Mer om Wistbo Driftportal

Populära funktioner i Wistbo driftportal

Ensamarbete Premium
Håll koll på vart dina kollegor befinner sig när de utför ensamarbete.

Heta Arbeten
Sköt all hantering innan, under och efter ett hetarbete digitalt.

Driftstatus Premium
Sprid information om aktuell status på anläggningens utrustningar.

Rondering
Slipp pappershanteringen och registrera era ronder direkt i mobilen.

Skiftrapport
Samla alla händelser under ett skift i ett dokument så kunskapen lever vidare.

Wistbo Broadcast
Sprid viktig information på nolltid.

Några av våra kunder

En av våra kunder säger:

Jesper Klangebo - Driftchef Adven Mora

"Vi har under de år vi har använt Wistbo driftportal gjort många små förändringar som i det stora hela gett mycket goda resultat, mätbara resultat. Gruppen har blivit starkare med mycket bättre gemenskap då vi tidigt tar tag i uppkomna problem och dokumenterar lösningar. Det handlar om att skapa och ge förutsättningar och och då behöver vi ett bra och modernt system att arbeta och planera i."
Se hela intervjun här

Rådgivning & kunskap

En organisation som snabbt kan anpassa sig efter de förändringar som sker har större möjlighet att genomföra fortlöpande verksamhetsutveckling. I vårt arbete som rådgivare förbättrar vi kundernas förmåga att effektivisera verksamheten så att de kan skapa affärsnytta. 

Med vår erfarenhet och kunskap har vi hjälpt många verksamheter att nå framgång.

Mer om hur vi kan hjälpa er