Kommunikation, kontroll och trygghet

i vardagen för driften

Boka demo
Om Wistbo

Vi ser till att våra kunder kan köra sin verksamhet så smidigt som möjligt med så få avbrott som möjligt.

Wistbo är ett innovativt företag som utvecklar informationssystem för industri som bedriver produktion. Våra lösningar är främst framtagna för drift och produktion men gagnar även personal inom underhåll, planering och företaget som helhet.

Våra lösningar är strategiskt viktiga för våra kunder.

 

Vikten av kommunikation

Informationsflödet är en ofta förbisedd nyckel till en effektiv produktion. Förenkla processer genom att ge rätt personer överblick och insyn i avgörande detaljer. Minska risken för driftstopp genom rapportering om behov av
förebyggande arbete i rätt tid.

Det rör sig t.ex. om loggade händelser, status på anläggningar, senaste beställningen av kemikalier, information från morgonmötet, dagens ronderingar, vilka entreprenörer som är inne och jobbar just nu etc.

Mer om Wistbo Driftportal

Datasystem för företag som bedriver avancerad produktion.

Wistbo har tillsammans med ledande företag inom produktions- och energibranschen utvecklat en molntjänst och app som underlättar kommunikationen medarbetare emellan. 

Lösningen har varit väldigt framgångsrik inom kraftvärmeverk och värmeverk i Sverige men fungerar lika bra inom alla branscher som bedriver produktion

Mer om Wistbo infomation

Lösningen - en kommunikationsplattform

Allt som händer inom produktionen loggas och sprids mycket enkelt via molntjänsten eller appen. Tjänsten Wistbo driftportal ger dig en snabb och strukturerad totalbild med all information lättåtkomlig och tydlig. Den säkerställer kunskapsöverföring, ger en säkrare arbetsplats, ökar samarbetet, skapar engagemang och förenklar vardagen för både driftpersonal och ledning.

Mer om Wistbo Driftportal

Några av våra kunder.

En av våra kunder säger:

Jesper Klangebo - Driftchef Adven Mora

"Vi har under de 3 år vi har använt Wistbo driftportal gjort många små förändringar som i det stora hela gett mycket goda resultat, mätbara resultat. Gruppen har blivit starkare med mycket bättre gemenskap då vi tidigt tar tag i uppkomna problem och dokumenterar lösningar. Det handlar om att skapa och ge förutsättningar och och då behöver vi ett bra och modernt system att arbeta och planera i."
Se hela intervjun här

Rådgivning & kunskap

En organisation som snabbt kan anpassa sig efter de förändringar som sker har större möjlighet att genomföra fortlöpande verksamhetsutveckling. I vårt arbete som rådgivare förbättrar vi kundernas förmåga att effektivisera verksamheten så att de kan skapa affärsnytta. 

Med vår erfarenhet och kunskap har vi hjälpt många verksamheter att nå framgång.

Mer om hur vi kan hjälpa er