En kommunikationsplattform för driften

Wistbo driftportal är en molntjänst och app där man kan samla och sprida information och händelser som berör driften. Portalen fungerar lika bra inom process- såväl som tillverkningsindustri.

Genom att använda Wistbo driftportal får du enkelt information över exempelvis driftstörningar, skiftöverlämningar, ronderingar, entreprenörer i anläggningen, pågående projekt och andra händelser som sker på anläggningen och inom driften.

En användarvänlig plattform för kommunikation

Wistbo driftportal loggar allt dagligt som händer och sker, och som påverkar den dagliga produktionen. Den fungerar som ett komplement till underhållssystemet, en länk mellan drift & underhåll. Informationen är transparent, lättåtkomlig och tydlig eftersom det finns samlat på ett ställe.

Det finns möjligheter att presentera produktionsdata och miljövärden genom våra funktioner i driftportalen. Driftledningen får ett faktabaserat beslutsunderlag och kan sätta in resurser som förhindrar kostsamma störningar och stillestånd. 

Lyfter statusen på driften

Behoven av information upplevs ofta olika beroende på var man befinner sig i organisationen. På ledningsnivå vet de flesta var informationen finns och hur man hittar den, men rör man sig ut i organisationen upplevs det inte lika självklart.

Det är driften som är kärnan i verksamheten, utan dem finns det ingen verksamhet, och det är hos driftpersonalen som nyckeln till att få ännu bättre framdrift och resultat ligger. Därför behöver de verktyg i sin vardag som hjälper dem att driva på utvecklingen framåt. Det är även viktigt att kompetensen förs vidare inom driften och inför kommande generationsskifte.

Wistbo driftportal samlar all information på ett och samma ställe.

Vad ingår i Wistbo driftportal? 

Wistbo driftportal


> Rondering
> Skiftrapport
> Entreprenörshantering
> Ensamarbete
> Wistbo Checklista
> Heta Arbeten
> Loggbok
> Viktiga meddelanden
> Kemikaliebeställning
> Dokumentbibliotek
> Möteshantering
> Driftorder
> Att göra
> Beredskapshantering
> Kalenderfunktion
> Exportfunktion
> Rapportdatabas

Premium*


> Heta Arbeten Premium
> Driftstatus Premium
> Wistbo Broadcast
> Entreprenör Premium
> Wistbo Bemanning

*Dessa funktioner ingår inte i standardtjänsten Wistbo driftportal utan är premiumfunktioner som kan beställas till er driftportal.