Wistbo driftportal

En kommunikationsplattform för driften

Det är viktigt att ha en inblick i vad som händer i produktionen dygnet runt alla dagar på året. Med Wistbo driftportal får du en snabb och strukturerad totalbild över händelser inom anläggningen.

Bättre överblick

Wistbo driftportal är en molntjänst och app där man kan samla och sprida information och händelser som berör driften. Portalen fungerar lika bra inom process- såväl som tillverkningsindustri.

Genom att använda Wistbo driftportal får du enkelt information över exempelvis driftstörningar, skiftöverlämningar, pågående projekt och andra händelser som sker på anläggningen och inom driften.

Jag vill veta mer

En plattform för kommunikation

Driftportalen loggar ”bruset” och annan viktig information som inte fångas upp i underhållssystemet. All information är lättåtkomlig och visas tydligt eftersom det finns samlat på ett ställe.

Det finns möjligheter att presentera produktionsdata och miljövärden genom våra funktioner i driftportalen. Driftledningen får ett faktabaserat beslutsunderlag och kan sätta in resurser som förhindrar kostsamma störningar och stillestånd. 

Bli kund hos oss

Lyfter statusen på driften

Behoven av information upplevs ofta olika beroende på var man befinner sig i organisationen. På ledningsnivå vet de flesta var informationen finns och hur man hittar den, men rör man sig ut i organisationen upplevs det inte lika självklart.

Det är driften som är kärnan i verksamheten, utan dem finns det ingen verksamhet, och det är hos driftpersonalen som nyckeln till att få ännu bättre framdrift och resultat ligger. Därför behöver de verktyg i sin vardag som hjälper dem att driva på utvecklingen framåt. Det är även viktigt att kompetensen förs vidare inom driften och inför kommande generationsskifte.

Wistbo driftportal samlar all information på ett och samma ställe.

Boka demo

Vad ingår i Wistbo driftportal?

se vilka funktioner som finns tillgängliga i driftportalen!

Wistbo driftportal

Rondering
Skiftrapport
Entreprenörshantering
Ensamarbete
> Heta Arbeten
> Loggbok
> Viktiga meddelanden
> Driftstatus
> Kemikaliebeställning
> Dokumentbibliotek
> Möteshantering
> Driftorder
> Att göra
> Kalenderfunktion
> Exportfunktion
> Rapportdatabas

Premium*

Heta Arbeten Premium
> Driftstatus Premium
Wistbo Broadcast
> Entreprenör Premium
> Ensamarbete Premium
> Wistbo Bemanning

 

*Dessa funktioner ingår inte i standardtjänsten Wistbo driftportal utan är premiumfunktioner som kan beställas till er driftportal.

Fördelar

"Wistbo driftportal har ökat våra medarbetares engagemang rejält."

> Enkelt och användarvänligt
> Förenklar informationsflödet utanför kontrollrummet
> Ger en säkrare arbetsplats
> Främjar kunskapsöverföringen
> Skapar dialog
> Ger en ökad känsla av delaktighet
> Sparar tid = mer tid för verksamhetsutveckling
> Ger en snabb totalbild över nuläget

Vad är bäst med Wistbo driftportal?

Produktionschefen:

> Tillgängligheten!
> Enkelt att söka
> Det skrivs mer än tidigare
> Bättre kvalitet på det som skrivs
> Lätt hitta info till produktionsuppföljning

Driftchefen:

> Användarna driver på utvecklingen
> Driftorder läses och anammas nu
> Fått bort andra informationsvägar
> Positiv inställning vid införandet 

Driftingenjören: 

> Ökat engagemang bland personalen
> Större möjligheter utöver Loggboken
> Förbättrat samarbetet med underhåll 
> Möjligheten att få rätt info på rätt ställe
> Appen!