VÅRA KUNDEVENTS

AKTUELLT
20-21 MARS
START KL 11.30
Villa Fridhem

ÅRETS WISTBO DRIFTCHEFSTRÄFF

Den 20-21/3 2024 är det så äntligen dags för årets driftchefsträff!
Träffen för dig i en driftchefsroll, produktionschefsroll eller motsvarande verksamhetsansvarig. Driftchefsträffen är medvetet ett lite mindre forum för ledare ute hos våra kunder där vi avsätter mycket tid för diskussioner och erfarenhetsutbyte och aktuella utmaningar på agendan så vi tillsammans kan hitta vägar framåt. Ensam är sällan stark!
Agendan kan ni se här!

Med fokus på er som leder de som använder Wistbo driftportal kommer träffen innehålla inspirerande pass, diskussioner, nätverkande och gemensamma måltider tillsammans.

Vårt mål är att det ska gå så bra som möjligt för dig som kund

Oavsett hur bra ett system är kommer vi aldrig att komma ifrån att det är vi människor som behöver göra förändringen. Därför är det oerhört viktigt att vi får möjlighet att träffas och diskutera hur vi kan komma vidare med alla de viktiga frågor som rör vardagen för drift och produktion. Varför uppfinna hjulet flera gånger liksom? Vi kan ta del av och dela med varandra erfarenheter som gjort oss klokare och röra oss framåt, tillsammans.

Som en del i det är Wistbo Information med och ger förutsättningar till värdeskapande möten i våra olika forum under året. I dagsläget är det främst vår Wistbo driftchefsträff, Wistbo användarträff, referensbesök hos befintliga kunder för att titta på specifika utvecklingsprojekt, gemensamma workshops kring olika utmaningar vi vill lösa tillsammans mm.


KOMMANDE EVENTS 2024
KOMMANDE

REFERENSBESÖK HOS KUND

Ni ges en unik möjlighet att på plats få se hur Wistbo driftportal används i anläggningen samt få en inblick i vad den förbättrade kommunikationen innebär för var och en av medarbetarna i sitt dagliga arbete. 

1-3 OKTOBER
The Steam Hotell, Västerås

Wistbo användarträff 2024

Agenda och mer information är på gång

WISTBO ANVÄNDARTRÄFF

Framåt tillsammans - nätverksforum för våra värdefulla användare

WISTBO DRIFTCHEFSTRÄFF

Ledarskap i förändring

WORKSHOPS

Samverkan för oss framåt

REFERENSBESÖK

Dela erfarenheter och möjligheter