Referenser

Så många stora kunder kan inte ha fel

Referensbesök


Se hur Wistbo driftportal används på riktigt!

Många av våra kunder vill ha möjlighet att se hur Wistbo driftportal används av våra kunder. Därför erbjuder vi referensbesök hos någon av våra kunder där de kan visa hur de arbetar i Wistbo driftportal.

På bilden är vi på referensbesök hos Jönköping Energi. 

Jag vill boka ett referensbesök

Kundcase - Tekniska verken AB (publ)

Tekniska verkens främsta inriktning är energiproduktion i form av fjärrvärme, fjärrkyla, biogas och el.  Läs om hur det gick till när Wistbo driftportal infördes. 

"Ett system som verkligen fungerar och som alla förstår och det är guld värt!"

Morgan Wännlund, Avdelningschef Produktion, Affärsenhet Linköpings Fjärrvärme, Tekniska Verken i Linköping.

Till kundcaset

Kundcase - Kraftringen Produktion AB

Kraftringen Energis verksamhet omfattar elnät, elförsäljning, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, fiber och olika entreprenadtjänster. Merparten av verksamheten finns i Lund, Lomma, Eslöv och Hörby.
För att förbättra kommunikationen mellan anställda på alla anläggningar vände man sig till Wistbo för att hitta en lösning. 

"Utvecklingen har fortsatt och vi bygger nu vidare på Wistbo driftportal på vårt eget sätt"

Katrin Rosenbäck, driftsäkerhetsingengör på Kraftringen Produktion AB

Till Kundcaset

Kundcase - Sysav Industri AB

Sysav är verksamt i södra Skåne med närmare 680 000 invånare. För att effektivisera och säkerställa informationsflödet för driften av kraftvärmeverket i Malmö valde man att införa Wistbo Driftportal.

”Wistbo driftportal är mycket användarvänligt, det har ett bra gränssnitt och vi är alla mycket positiva till att vi valde att gå vidare med Wistbo.”

Fredrik Nilsson, driftchef, Sysav Industri AB

Till kundcaset