Referenser

Kundcase: Historien bakom Heta Arbeten Premium

"Vi ville ha en app för att slippa alla projektlistor."

Jonas Sandström, verksamhetsutvecklare på Tekniska verken i Linköping.

Läs mer här >

Intervju: Halmstads Energi och Miljö

"Det är bra att Wistbo satsar på rätt saker och inte tar ut svängarna när de bygger nya funktioner."

Martin Henningsson, driftsamordnare på Halmstads Energi och Miljö AB.

Läs mer här >

Intervju: Söderenergi AB

"En av de saker som vi verkligen uppskattar med Wistbo driftportal är supporten, där man verkligen har varit lyhörd för våra önskemål och stöttat oss när vi har behövt hjälp att lösa våra problem."

Tomas Magnusson, skiftchef på Söderenergi AB. 

Läs mer här >

Kundcase: Tekniska verken AB

Tekniska verkens främsta inriktning är energiproduktion i form av fjärrvärme, fjärrkyla, biogas och el.  Läs om hur det gick till när Wistbo driftportal infördes.

"Ett system som verkligen fungerar och som alla förstår och det är guld värt!"

Morgan Wännlund, Avdelningschef Produktion, Affärsenhet Linköpings Fjärrvärme, Tekniska verken i Linköping.

Läs mer här >

Kundcase: Sysav Industri AB

Sysav är verksamt i södra Skåne med närmare 680 000 invånare. För att effektivisera och säkerställa informationsflödet för driften av kraftvärmeverket i Malmö valde man att införa Wistbo Driftportal.

”Wistbo driftportal är mycket användarvänligt, det har ett bra gränssnitt och vi är alla mycket positiva till att vi valde att gå vidare med Wistbo.”

Fredrik Nilsson, driftchef på Sysav Industri AB.

Läs mer här >

Kundcase: Kraftringen Energi AB

Kraftringen Energis verksamhet omfattar elnät, elförsäljning, fjärrvärme, fjärrkyla, gas, fiber och olika entreprenadtjänster. Merparten av verksamheten finns i Lund, Lomma, Eslöv och Hörby. För att förbättra kommunikationen mellan anställda på alla anläggningar vände man sig till Wistbo för att hitta en lösning.

"Utvecklingen har fortsatt och vi bygger nu vidare på Wistbo driftportal på vårt eget sätt"

Katrin Rosenbäck, driftsäkerhetsingenjör på Kraftringen Energi AB.

Läs mer här >

Referensintervju: Cyclife Sweden AB

Cyclife Sweden AB, tidigare en del av Studsvik Nuclear AB, är en av våra kunder som har använt Wistbo driftportal under en lång tid tillbaka för sin kommunikation och informationshantering inom företaget. 

"Jag uppskattar även den övergripande blicken man får över status på anläggningarna, vad som sker och vad som behöver ske, vilka ronderingar som återstår att utföra."

Andreas Widing, strålskyddsingenjör på Cyclife Sweden AB

Läs mer här >

Kundcase (film): Adven Mora

Adven Mora, tidigare E.ON Värme Mora, har fyra anläggningar i Mora och Orsa med totalt 11 pannor som producerar fjärrvärme till boenden i området.

"Vi behöver ett modernt program som man kan skriva i, men också kommentera. Jag tycker det är viktigt att det inte bara är en monolog, utan att det går att skapa en dialog."

Jesper Klangebo, driftchef på Adven i Mora.

Se filmen här >

Kundcase (film): Tekniska verken AB

Tekniska verkens kraftvärmeverk i Katrineholm producerar miljöanpassad el och fjärrvärme som värmer upp 5 000 villor. Sedan 2011 är det Wistbo driftportal som hanterar informationsspridningen på anläggningen.

"Det har utvecklat vår kommunikation, hjälpt oss med uppföljningar och det bidrar till att vi inte tappar bort saker mellan stolarna."

Anna Axelsson, driftchef på Tekniska verken i Katrineholm.

Se filmen här >