Vikten av kommunikation

Informationsflödet är en ofta förbisedd nyckel till en effektiv produktion. Förenkla processer genom att ge rätt personer överblick och insyn i avgörande detaljer. Genom förebyggande arbete i driftportalen minskar risken för driftstopp och onödiga kostnader. 

Det rör sig t.ex. om loggade händelser, status på anläggningar, senaste beställningen av kemikalier, information från morgonmötet, dagens ronderingar och vilka entreprenörer som är inne och jobbar just nu.

Molntjänst för företag som bedriver avancerad produktion.

Wistbo har tillsammans med ledande företag inom produktions- och energibranschen utvecklat en molntjänst och app som underlättar kommunikationen medarbetare emellan. 
Lösningen har varit väldigt framgångsrik inom kraftvärmeverk och värmeverk i Sverige men fungerar lika bra inom alla branscher som bedriver produktion.