Få full koll på vilka som arbetar på anläggningen

Med Wistbo Entreprenör kan du se:

> Alla entreprenörer på anläggningen just nu
> När entreprenören stämplade in och ut
> Vad entreprenören arbetar med
> Hur många timmar arbetet har tagit


Ur säkerhetssynpunkt

Vid en allvarlig händelse såsom ett brandlarm, måste du snabbt kunna utrymma anläggningen. Brandförsvaret påbörjar alltid personsök före släckningsarbete så det är oerhört viktigt att hålla reda på vilka entreprenörer som är inne och arbetar samt var i anläggningen de befinner sig.

Alla har tillgång till samma system vilket innebär att samtliga har koll på läget. Vid en eventuell utrymning är det bara att skriva ut listan på entreprenörer i Wistbo driftportal och lämna över den till räddningspersonal som är på plats, alternativt visa pågående arbeten direkt i appen. Listan innehåller även entreprenörernas kontaktuppgifter.

Fler fördelar

> All information samlad på ett ställe
> Entreprenören loggar själv in och ut sig
> Minskad risk för felaktiga fakturor
> Du kan följa vilka arbeten som utförs 
> Digital personalliggare med koppling till Skatteverket