Skiftrapport ger en samlad bild över nuläget på anläggningen

Vare sig du befinner dig i kontrollrummet vid skiftöverlämning eller om du vill läsa skiftrapporten i appen när du befinner dig utanför anläggningen, säkerställs kunskapsöverföringen mellan skiften.

Säkerställer informationsspridning

Med Wistbo Skiftrapport samlar du information över nuläget på anläggningen och säkerställer att informationen når fram till berörda och lever vidare över flera skift. Funktionen som även innehåller en kvittens, minskar risken för att informationsspridningen stannar upp med konsekvens att operatören inte kör anläggningen optimalt vilket kan leda till ekonomiska konsekvenser eller i värsta fall risk för personskada.

Det handlar också om kunskapsöverföring, att följa olika mätvärden över skift, ha koll på vilka entreprenörer som är inne och jobbar under sitt skift, inkommande leveranser eller checklistor för viktiga göromål som inte får missas.

Skiftrapport i Wistbo driftportal appen

All information från skiftrapporten finns givetvis även i appen så att du snabbt och enkelt kan gå in och se hur det har gått på ett skift. Det underlättar om du vill förbereda dig innan du kommer in till jobbet eller om du snabbt vill kunna återkoppla på morgonmötet.