Förebygg produktionsbortfall med Wistbo Rondering

I en produktionsanläggning är det är viktigt att i ett tidigt skede kunna förebygga störningar och allvarliga problem för att undvika skador och stopp. Med hjälp av Wistbo Rondering genomför du snabbt och enkelt en schemalagd kontroll oavsett om det gäller en maskinutrustning eller en lokal som ska ronderas.

Trött på pappersbaserad rondering?

Wistbo Rondering informerar när det är dags för nästa rond och berörda blir snabbt uppmärksammade på eventuella anmärkningar som behöver åtgärdas eller extra kontroller som behöver göras i anläggningen.

Vår app för rondering har revolutionerat sättet att gör en driftrond på då du snabbt och enkelt kan rapportera in information i din telefon eller läsplatta direkt under ronderingen. Det är enkelt att fylla i värden och informationen sprids till alla berörda. Du slipper dubbelarbete och jobb med excelark och kan istället snabbt samla information och sammanställa rapporter. 

Fördelar

> Enkelt och användarvänligt med appen
> Fångar tidigt upp avvikelser med hög prio
> Ser trender och tidigare värden
> Möjlighet att kommentera 
> Flexibla intervall, från flera gånger dagligen till månads- och årsronder
> Stöder mer schemalagt förebyggande underhåll
> Ger mindre avhjälpande akut underhåll
> Förenklar det dagliga arbetet för driften
> Allt dokumenteras och rapporteras
> All data kan exporteras
> Enkelt att skapa en händelserapportering direkt från anmärkningen
> Minskar risken för stopp, skador på personal och utrustning
> Enkel överlämning av oavslutad rond till kollega 
> Finns till iOS och Android
> Wistbo Rondering är en del av Wistbo driftportal - kanske världens bästa informationssystem för drift och produktion

Utveckling nära verksamheten

Appen för rondering är framtagen genom flerårigt samarbete tillsammans med våra kunder i kraftvärmebranschen och naturligtvis utvecklad av vår egna utvecklingsavdelning.

Ibland kan tekniken i olika övervakningssystem inte slå människors olika sinnen, t.ex. luktsinnet. Och ibland har dessa system inte förmågan att analysera ett problem, vilket kan leda till att man inte åtgärdar grundproblemet utan bara symptomen.

Wistbo Rondering app passar alla företag inom drift och produktion som vill förbättra och effektivisera det arbete som görs på fält med t.ex. tillsyn och besiktning av olika objekt.