Förebygg produktionsbortfall och påvisa din schemalagda tillsyn med Wistbo Rondering

I en produktionsanläggning är det viktigt att i ett tidigt skede kunna förebygga störningar och allvarliga problem för att undvika skador och stopp. Med hjälp av Wistbo Rondering genomför du snabbt och enkelt en schemalagd kontroll oavsett om det gäller en maskinutrustning eller en lokal som ska ronderas. Då allt sker digitalt ger det dig enkla medel att påvisa lagstadgad tillsyn.


Trött på pappersbaserad rondering?

Wistbo Rondering är ett snabbt och smidigt ronderingsverktyg som informerar om när det är dags för nästa rond och berörda blir snabbt uppmärksammade på eventuella anmärkningar som behöver åtgärdas eller extra kontroller som behöver göras i anläggningen.

Vår app för rondering har revolutionerat sättet att gör en driftrond på då du snabbt och enkelt kan rapportera in information i din telefon eller läsplatta direkt under ronderingen. Det är enkelt att fylla i värden och informationen sprids till alla berörda. Du slipper dubbelarbete och jobb med excelark och kan istället snabbt samla information och sammanställa rapporter. 

Wistbo Rondering är en del av Wistbo driftportal - kanske världens bästa informationssystem för drift och produktion

Fördelar

> Ingår i tjänsten Wistbo driftportal
> Enkelt och användarvänligt med appen
> Enkelt att påvisa lagstadgad tillsyn när allt dokumenteras och rapporteras digitalt
> Fångar tidigt upp avvikelser med hög prio, trender och tidigare värden
> Möjlighet att kommentera 
> Flexibla intervall där ni själva ställer in hur ofta en rond ska genereras, tack vare vår smidiga schemaläggning. Ni väljer dessutom hur lång tid man ska ha på sig att genomföra ronden. 
> Ger mindre akut avhjälpande underhåll
> Förenklar det dagliga arbetet för driften
> Ni ställer in vilka kontrollpunkter som kräver någon form av mätvärden och i vilken enhet. Ni kan sedan följa trenderna på enstaka kontrollpunkter antingen via Wistbo driftportal eller via export till excel. 
> All data kan exporteras
> Om en kontrollpunkt blir underkänd blir man uppmanad att skriva en kommentar om varför den blev underkänd. Man blir också uppmanad att skapa en loggbokshändelse. På så sätt kan man skapa en felanmälan direkt från en underkänd kontrollpunkt. 
> Minskar risken för stopp, skador på personal och utrustning
> Enkel överlämning av oavslutad rond till kollega 
> Med kopplingen till vår funktion Driftstatus Premium kan man ange om en rond och/eller kontrollpunkt ska genereras eller inte beroende på ett objekts aktuella driftstatus. Till exempel kan man välja att en inspektionsrond (eller kontrollpunkter i ronden) inte ska genereras om pannan inte är i drift. 
> Finns till iOS och Android

Utveckling nära verksamheten

Appen för rondering är framtagen genom flerårigt samarbete tillsammans med våra kunder i kraft- och värmebranschen och naturligtvis utvecklad av vår egna utvecklingsavdelning.

Ibland kan tekniken i olika övervakningssystem inte slå människors olika sinnen, t.ex. luktsinnet. Och ibland har dessa system inte förmågan att analysera ett problem, vilket kan leda till att man inte åtgärdar grundproblemet utan bara symptomen.

Wistbo Rondering app passar alla företag inom drift och produktion som vill förbättra och effektivisera det arbete som görs på fält med t.ex. tillsyn och besiktning av olika objekt.