Integritetspolicy - Appen Wistbo driftportal


Appen Wistbo driftportal samlar in och behandlar den information du matar in och de åtgärder du vidtar i appen. Vi samlar in information om vilken användare som vidtar vilka åtgärder, när det gjordes och resultatet det ledde till. Dessa data använder vi främst av diagnostiska skäl, och för att kunna felsöka och förbättring av tjänsten.

De personuppgifter som samlas in knyts till din användarprofil, och det är de du själv matar in i samband med att ditt konto skapas. Syftet med denna insamling är att kunna leverera tjänsten Wistbo driftportal. Dessa personuppgifter lämnas inte till tredje part utan ditt specifika medgivande.

Personuppgifterna lagras på en dedikerad server i Sverige, och leverantören av denna server ägs har svenska ägare.

För mer information om vår integritetspolicy och hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på .