Wistbomodellen - vi är med våra kunder på hela resan

Som kund hos Wistbo Information värnar vi om att du som kund får ut det bästa av våra funktioner. Vi har något vi kallar för ”Wistbomodellen” som syftar till att hjälpa våra kunder att få en kanonstart när de implementerar portalen men även stöd från oss under hela resan. 

Wistbomodellen innehåller 8 steg:
Uppstart – Under uppstarten vill vi lära oss mer om er och era behov men även visa upp Wistbo driftportal och de möjligheter som finns.

Referensbesök - Som en del av Wistbomodellen erbjuder vi referensbesök hos någon av våra kunder. Ni får möjligheten att se hur andra använder funktionerna och prata med dem om hur de arbetar i Wistbo driftportal.

Behovsanalys – För att ni ska få en upplevelse som är anpassad efter er gör vi en behovsanalys. Under analysen uppmuntrar vi både ledning och medarbetare att vara med, för att verkligen förstå hela verksamheten och de som jobbar i systemen och kommer använda portalen dagligen. På så sätt kan vi enklare måla upp en bild av er verksamhet och se vilka funktioner som passar er.

Projektledning - Vi tar ett stort ansvar och projektleder samarbetet mellan oss och våra kunder. Vi stöttar både användare och företagsledning under hela samarbetet.

Utbildning - Vi erbjuder dels skräddarsydda utbildningar på plats hos kund, dels utbildningar tillsammans med andra användare där ni får chansen att utbyta erfarenheter och idéer med varandra samtidigt.

Rådgivning - I vårt arbete som rådgivare förbättrar vi kundernas förmåga att effektivisera verksamheten så att de kan skapa affärsnytta.

Användarträff – Varje år bjuder vi in våra kunder till en gemensam träff där vi reflekterar över året som gått, nyheter, lyssnar på presentationer från våra kunder, delar med oss av kunskap och avsätter mycket tid för nätverkande och mingel.

Driftchefsträff – Under Driftchefsträffen berör vi utmaningar inom områden som digitalt ledarskap, rekrytering av driftpersonal, daglig styrning, engagerad personal, digital transformation och mer!


Wistbo Informations arbete kring informationssäkerhet