Wistbo driftportal 4.0

Den nya versionen är en vidareutveckling av version 3.0 och innefattar ett uppdaterat användargränssnitt med fokus på grafiska förbättringar. Det har även tillkommit en del nya funktioner och förbättringar som kommer att förenkla och effektivisera det dagliga arbetet för våra kunder.


- Ett stort arbete har lagts på att göra om formulär i driftportalen. Detta för att det ska bli lättare att läsa samt få en tydligare placering av olika fält. Därför har vissa fält flyttats, men i det stora hela så känner man ändå igen sig.

- Det har även tillkommit en smart och användbar funktion på startsidan med ett fliksystem som innebär att du kan växla mellan olika startsidor. Vi har även sett över kategoriseringsfunktioner, förtydligat rubriker i vyer och dokumentlistor samt gjort en del förbättringar i loggböckerna.

- Utöver dessa förbättringar återfinns en ny informationsdel i alla formulär till höger om dokumentnumret där man snabbt kan se om det finns några kommentarer skrivna, bifogade filer eller kopplade att-göra poster till just det dokumentet.
Dessa små informationsrutor är dessutom klickbara, så att man direkt kommer till de olika delarna i dokumentet utan att behöva skrolla ner. Användbart vid framför allt längre typer av dokument.

- Inloggningssidan har fått ett nytt modernare utseende.

Vi kommer att uppdatera alla våra kunders driftportaler under våren och sommaren 2019. Administratörer kommer att kontaktas i god tid för att planera in uppgraderingen. Under våren kommer arbetet att fortgå med fortsatta förbättringar i systemet.

För mer information eller frågor:
Tommy Jansson
Systemutvecklare & produktspecialist
E-post:

Adminutbildning Wistbo driftportal