Vikten av behovsanalys - kundperspektiv Ljungby Energi

ARTIKELSERIE: VIKTEN AV BEHOVSANALYS

Hej Stefan Persson, produktionschef på Ljungby Energi, och tack för att du ställer upp och svarar på mina frågor kring det här med varför det är så viktigt med behovsanalys.
-Självklart svarar jag på några frågor!

Varför är det viktigt med behovsanalys ur ert perspektiv?
Vi ville att vi skulle hamna så rätt som möjligt från början. Produktions- och underhållsledning hade en tanke med systemet men vi ville veta om det fanns andra behov vi inte visste om.

Kom det fram något under behovsanalysen som överraskade eller förvånade er?
Våran organisation är inte så stor, det visade sig vara ungefär som vi trott.

Hur viktigt är det att den genomförs av part utanför det egna företaget?
Gör man en egen analys finns ju risken att man inte får reda på ”sanningen”. Jag tror det blir en mer nyanserad bild om den görs från någon utifrån. Personal kanske inte vill eller vågar säga var problemen upplevs annars.

Hur stor vikt hade behovsanalysen i att det sedan ledde till att ni implementerade Wistbo driftportal?
För våran del va det mer en bekräftelse på att vi var på rätt spår, vi ville ha en elektronisk loggbok och det visade sig att vi fick mer ”på köpet”. Information efterfrågas ofta så nu jobbar vi vidare med ”viktiga meddelanden” och ”kemikaliebeställningar” som ett led i att tillgodose det.
 
För mer information:
Angelica Wistbo Nibell
Försäljningsansvarig
Wistbo Information AB

Så löser Söderenergi sin digitala närvaro i tider med social distans