Vikten av behovsanalys - kundperspektiv Karlshamn Energi

ARTIKELSERIE: VIKTEN AV BEHOVSANALYS

Hej Marcus Gyllemalm, gruppchef Produktion & Distribution Värme på Karlshamn Energi. Stort tack för att du ställer upp och svarar på mina frågor kring det här med varför det är så viktigt med behovsanalys.

Varför är det viktigt med behovsanalys ur ert perspektiv?
För att ta reda på det faktiska behovet och hur väl Wistbo kan möta upp mot det olika problemområdena.

Kom det fram något under behovsanalysen som överraskade/förvånade er?
Det var en positiv överraskning att det var mycket utöver bara loggbok och anläggningsstatus som går både utföra och administrera på ett bra sätt via driftportalen, tex ronderingar, dokument, felanmälan, även möjligheten att sköta heta arbeten känns intressant.

Hur viktigt är det att den genomförs av part utanför det egna företaget?
Fördelen med att ha in någon extern är att det är lätt att bli ”hemmablind” med tiden, efteråt kan man då ta ett bättre beslut när man vet alternativa lösningar och kostnader.

Hur stor vikt hade behovsanalysen i att det sedan ledde till att ni implementerade Wistbo driftportal?
Vi fick definitivt upp ögonen för möjligheterna att göra mer än vad vi först planerade.

Angelica Wistbo Nibell
Försäljningsansvarig
Wistbo Information AB

Samarbete som höjer blicken