Vi finns på plats på Kraftvärmedagarna 2018

Möt oss på Kraftvärmedagarna den 25-26 oktober på Yasuragi Hasseludden utanför Stockholm!

Kraftvärmedagarna är ett seminarie- och minimässa för dig som arbetar på värmeverk och kraftvärmeverk, antingen som brukare, entreprenör eller tillverkare av trycksatta anordningar. I år kommer vi från Wistbo Information att finnas på plats som utställare på mässan.

Seminariet fokuserar bland annat på dessa högaktuella ämnen:
- Biooljor - Omställningen till fossilfria bränslen. Hur klarar man utmaningen? Våra föredragshållare ger tips om teknik, drift och vanliga fallgropar.
- Rökgasrening - Rökgasreningen måste trimmas för att möta miljökraven. På programmet i år står därför en presentation av modern semitorr rökgasreningsteknik, viktiga erfarenheter och lösningar på vanliga problem.
- Ett år med AFS 2017:3 - Under året har kraftvärmebranschen identifierat ett antal praktiska tolkningsfrågor. En hel del av dem har utretts och nu finns förslag till svar och tolkningar, som vi kommer att gå igenom. Vi tar också ett samlat grepp om kraven på livslängdsjournaler. Vad krävs? Vad är en rimlig nivå? Det finns nu erfarenheter som vi gärna delar med oss av!
- Stora projekt och nya pannor - På flera håll byggs nya pannor och hela anläggningar, så se fram emot intressanta presentationer av rykande heta pannprojekt!
- Tåliga material - I år diskuterar vi speciellt material och ytbeläggningar som skall stå emot de allra högsta påfrestningarna, erosion och slitage.
- Skador och haverier - Som vanligt på seminariet ägnas presentationer och diskussioner kring årets intressanta skador och tillbud.

Läs mer om Kraftvärmedagarna här.

Pressmeddelande