Vanliga frågor och svar

Tar det lång tid att komma igång med Wistbo’s driftportal?

Det korta svaret är nej! Många drar sig från att implementera nya system för att de är rädda att det ska ta lång tid och att det ska vara en krånglig process. Vi lägger stort fokus på en snabb uppstart för att ni ska komma igång med vår driftportal på ett så bra och smidigt sätt som möjligt. Det är enkelhet och användarvänlighet som genomsyrar allt vi gör och ni själva kan bestämma hur mycket tid och engagemang ni vill lägga på implementationen – vi anpassar oss helt enkelt efter er.

Här kan du läsa mer om uppstartsprocessen!

Hur kommer vi igång med Wistbo’s driftportal? 

Vi erbjuder en väl utvecklad process som vi kallar för wistbomodellen. Där ingår uppstart där vi lär känna er och lyssnar in era behov, referensbesök där ni kan se hur driftportalen kan användas i praktiken, en behovsanalys där vi undersöker nuläget samt projektledning efter uppstart där vi hjälper till med bland annat behovsinventering, vidare utveckling av er användning samt kravspecifikationer.

Läs mer om wistbomodellen här. 

Vad ingår i Wistbo’s driftportal?

Appen kommer med ett flertal funktioner, bland annat: rondering, skiftrapport, entreprenörshantering, ensamarbete, Wistbo checklista, loggbok, möteshantering, driftorder, kalenderfunktion samt rapportdatabas.

Se alla funktioner här. 

Vad innebär funktionen Wistbo Rondering?

Wistbo Rondering är ett snabbt, smidigt och otroligt användarvänligt ronderingsverktyg som informerar om när det är dags för nästa rond. Berörda blir snabbt uppmärksammade på eventuella anmärkningar som behöver åtgärdas eller extra kontroller som behöver göras i anläggningen. Ronderingen gör det möjligt att jobba mer proaktivt och upptäcka fel i tid, vilket minimerar antalet oplanerade stopp i anläggningen.

Läs mer om Wistbo Rondering här. 

Vad ingår i Wistbo driftportal premium? 

Vissa av våra premiumfunktioner är en vidareutveckling av redan befintlig funktion och vissa är helt nya. Våra premiumfunktioner är: Heta Arbeten Premium, Entreprenör Premium, Driftstatus Premium, Wistbo Broadcast samt Wistbo Bemanning.

Läs mer om våra premiumfunktioner här. 

Varför är det så viktigt med en behovsanalys? 

Syftet med behovsanalysen är att bena ut hur främst driftavdelningen arbetar med informationshantering idag, samt se över konsekvenser som kan uppstå genom att fortsätta arbeta på detta sätt, kontra de fördelar och vinster som går att uppnå genom att jobba mer strukturerat och digitalt med informationshanteringen. Vi tittar även på om det finns andra behov utöver de som redan finns i Wistbo driftportal.

Syftet är också att skapa engagemang hos de anställda, en viktig framgångsfaktor vid förändringsledning, där ni själva får berätta vad ni önskar skulle se annorlunda ut och hur ni anser att man skulle kunna förbättra driften och informationsläget. Det är viktigt sedan att ledningen utifrån sammanställningen tar till sig dessa förslag när de sätter mål för projektet och framtida arbete.

Det tredje syftet handlar om att vi på Wistbo Information ska få de bästa förutsättningarna att förstå er verksamhet bättre och kunna stötta vid implementeringen på allra bästa och mest framgångsrika vis.

Här kan du läsa mer om varför det är viktigt med en behovsanalys.

Hur kan ni hjälpa oss även efter uppstarten av driftportalen? 

Vi stöttar våra kunder även efter implementationen genom att fungera som projektledare och rådgivare. Vi jobbar med att förbättra våra kunders förmåga att effektivisera verksamheten genom bland annat kunskap från genomförda behovsanalyser, anordna användar- och driftchefsträffar samt erbjuda utbildningar.

Vi engagerar oss i aktuella frågor och utmaningar som berör er verksamhet så som behovet av drifttekniker, informationssäkerhet, förändringsledning, nya sätt att se på ledarskap med mera. Vi för samman våra kunder och skapar forum för utbyte av erfarenheter och stöd, något som uppskattas oerhört mycket!

Läs mer om hur vi fungerar som rådgivare här.

Är du orolig att det tar tid att komma igång?