VafabMiljö väljer Wistbo driftportal för att förbättra kommunikationen

Vi välkomnar VafabMiljö till Wistbofamiljen. Med Wistbo driftportal som stöd är tanken att förbättra kommunikationen och underlätta ronderingar på avdelningen Energiåtervinning.
 

VafabMiljö har länge samarbetat med VME, Västra Mälardalen Energi, som har använt Wistbo driftportal under ett par år. 
– Robin Erneby på VME berättade om hur de använder driftportalen och jag tänkte att det skulle passa oss, säger Markus Holltoft, arbetsledare Energiåtervinning.

När han började på VafabMiljö såg han att mycket föll mellan stolarna på grund av brist på kommunikation. 
– Informationen mellan drift och underhåll gick inte fram. Vi använde oss av Excel och överlämningen mellan skiften skedde muntligt. Det fungerar inte i längden. Vi är 11 medarbetare som arbetar skift och det är mycket som händer. 
I våras började de testa driftportalen på företaget och sedan augusti använder de utvalda funktioner fullt ut.  

Enkel kommunikation minskar onödiga driftstopp

Markus nämner enkelheten som en av driftportalens stora fördelar. 
– Nu kan vi till exempel göra en felanmälan direkt ute i anläggningen från telefonen. Det går snabbare, man kan följa ärendet i driftdagboken och få information om när ärendet är avslutat. Genom att upptäcka och åtgärda fel i tid undviker vi kostsamma haverier.
 
En annan av funktionerna som har underlättat arbetet är Ronderingar. 
– Den är klockren, det är enkelt för mig att göra ronderingar i systemet. 
De använder även portalen för inloggning av entreprenörer gemensamt med VME.

Förändrar lite i taget

Förändringen i hur medarbetarna kommunicerar på VafabMiljö har tagits emot bra. 
– Medarbetarna förstår och behärskar systemet bra. Den största biten handlar om att få dem att använda telefonen i anläggningen. De flesta är väldigt nöjda, medan andra har lite svårare för förändringar. 
Han kan se fler funktioner i Wistbo driftportal som VafabMiljö skulle ha nytta av, men Markus väljer att vänta lite. 
– Medarbetarna måste få chansen att bli varma i kläderna innan vi tar nästa steg. Det gäller att vara lyhörd och inte ladda på med för mycket på en gång. 

Om VafabMiljö

VafabMiljö arbetar med hållbar och miljöriktig energiåtervinning i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Avdelningen Energiåtervinning tar hand om allt avfall som inte kan återvinnas. Istället eldas materialet i förbränningsanläggningar och energin utvinns som värme.

Läs mer om VafabMiljö!

Vår nya systemutvecklare Ulrika Karlsson: "Jag arbetar främst för att underlätta användarnas vardag"