Vad betyder digitalisering?

Det pratas mycket om digitalisering inom olika verksamheter, men vad betyder egentligen digitalisering?

Många företag slänger sig med termen digitalisering i alla möljliga sammanhang, förmodligen för att det låter modernt och nutid.
Jag möter många människor i mitt jobb och även privat där de säger att "vi håller på att digitalisera verksamheten på jobbet just nu", eller "vi har inte tid att digitalisera just nu för vi har så mycket annat som tar tid i verksamheten som måste få komma först". Men när jag sedan frågar dem exakt vad det är de gör i termer av digitalisering eller vad de tror digitalisering innebär så säger de ofta något i stil med "vi håller på att lägga in alla dokument i datorn så vi inte har dem på papper längre" eller "vi har precis infört ett stort dokumenthanteringssystem och intranät som vi håller på att föra över material i". Med andra ord är det digitisering de håller på med, att föra över information som tidigare fanns på blanketter och dyl in i ett formulär i datorn. Det är inte fel i sig, det är ju mer modernt helt klart, men det är inte digitalisering.

Digitalisering handlar om att skapa ett VÄRDE. Digitalisering handlar om att underlätta vardagen och jobba smartare. Det handlar om människor, kompetens, anläggningsvärden, kunskapsförmedling, säkerhet och miljö. Det handlar om det flashiga uttrycket "internet of things", "sakernas internet" på svenska, där meningen är att tekniken ska hjälpa och underlätta vardagen för oss. Vi tar hjälp av tekniken och kan istället lägga mer tid på verksamheten. 
Det handlar om att ha medarbetare som trivs på jobbet och som därigenom bidrar till att utveckla verksamheten vidare. Det handlar om effekten du får av att digitalisera flödet. Och det absolut viktigaste av allt, det handlar om slutkunden, att skapa en bättre kundupplevelser i allt. 
Det finns några som tror att det är IT avdelningen som ska stå för digitaliseringen, men det är inte sant enligt min mening. För att lyckas måste man se det som en fråga för hela verksamheten med start ifrån ledningen. Det behövs ledarskap som förstår vikten av förändring. Omvärlden förändras fort och för att hinna med måste vi förändras än snabbare. 

Oavsett hur mycket vi digitaliserar, så blir människan skillnaden som kommer göra skillnaden. Det är människan som ska förändras och vi måste därför förstå människan och vad som driver henne.
Motstånd till förändring är ingenting nytt, det kräver att vi kliver ur vår bekvämlighets zon och gör saker vi aldrig har gjort förut och det är tufft. Men det krävs insikt om hur angeläget det är att förändras. Vi har sett otaliga stora företag genom åren som egentligen inte gjort något fel, de har låtit verksamheten tuffa på som tidigare. Med resultatet att de har blivit omsprungna av andra företag med nya idéer och visioner. Dessa företag finns inte mer.
Med andra ord handlar det inte bara om att få in information som du i vanliga fall skriver ner på ett papper in i ett dokument i datorn, det handlar om att skapa mervärde.  

Angelica Wistbo Nibell.
Sales Manager New Business

Tekniska verken Katrineholm - Kundcase