Värdeskapande integrationer – Så kan vi hjälpa er att underlätta arbetet

Våra kunder arbetar ofta i flera olika system, vilket betyder både dubbelarbete, frustration och risk för att viktig information hamnar mellan stolarna. För att underlätta arbetet och minska frustrationen skapar vi integrationer som gör att systemen pratar med varandra. Emil Zeilon Rosendahl, som är ansvarig för utveckling hos oss berättar mer om hur vi tänker.


Många av företagen som vi arbetar med kräver flera olika system för att arbetet ska flyta på. Att de till exempel har ett driftsystem, ett underhållssystem och ett ekonomisystem är inte ovanligt.
– Dessa system är som små silos, där personalen använder olika system beroende på ändamålet. Men, i många fall går systemen i varandra, säger Emil Zeilon Rosendahl.

Han tar upp ett exempel: en del i en maskin behöver servas. Uppgiften registreras av driftpersonalen i driftsystemet när de är ute på inspektion. För att de som arbetar med underhåll ska veta att uppgiften ska utföras måste den registreras även i underhållssystemet, som inte går att komma åt ute på plats. Det är enkelt att glömma bort att göra det när man återkommer till kontoret.

Vi får systemen att prata med varandra

För att underlätta arbetet har vi under ett par år arbetat med värdeskapande integrationer.
– Vi ser till att systemen pratar med varandra. Det är smidigt och man vet att informationen går fram till alla som behöver den. Risken att någonting missas minskar och personalen slipper det frustrerande dubbelarbetet.

När man integrerar de olika systemen samlas all information och alla arbetsordrar i Wistbo driftportal. Förutom att informationen överförs automatiskt får även driftpersonalen en notis när de som arbetar med underhåll har bockat av uppgifter som klara i underhållssystemet.

Genom att integrera systemen kan man dessutom få en daglig överblick av hur det ser ut, vad som behöver göras och vad som är färdigt.
– Vi kan även presentera informationen på ett visuellt sätt så att den blir lättare att tolka.

Intresset för integrationer ökar

Att arbeta i flera olika system är verklighet på många företag. Man har funnit sig i att arbeta på det sättet, men intresset för att få systemen att prata med varandra växer.
– Generellt sett är industrin efter digitaliseringsmässigt. Man har kört på med det som fungerar. Men i och med att man använder sig av flera enkla lösningar i sin vardag, som exempelvis Kivra, börjar kunderna förvänta sig att det ska vara enkelt och smidigt även på arbetsplatsen.

I år behöver vi goda kollegor mer än någonsin