Är du orolig att det tar tid att komma igång?

En farhåga vi ofta stöter på hos våra kunder innan de kommer igång med implementeringen av Wistbo driftportal är att uppstarten ska vara tidskrävande och krånglig. Tvärtom jobbar vi hårt för att startprocessen ska vara så smidig som möjligt, här kan du läsa upp uppstartens fyra steg! 

1. Uppstart 

För att försäkra oss om att lyckas i projekten erbjuder vi en väl utvecklad process vi kallar för wistbomodellen. Ibland ses vi initialt på mässor, ibland kontaktar ni oss och ibland hör vi av oss till er. Sedan vill vi som steg två gärna träffas på plats hos er för att lära känna er och lyssna in era utmaningar och behov. Webbmöten fungerar också bra. 

Vi går igenom Wistbo driftportal när vi ses och kör en demonstration av de olika funktionerna i systemet och vad de kan ge för värde för er och era medarbetare samt vad vi på Wistbo Information kan bidra med för kunskap. Vi rekommenderar att utse en eller ett par personer som kan ansvara för projektet och driva det framåt tillsammans med oss.

2. Referensbesök

Som en del av wistbomodellen erbjuder vi referensbesök hos någon av våra kunder för att ni med egna ögon ska få se hur de använder och arbetar i Wistbo driftportal. Vi lämnar även gärna ut referenser för referenstagning.

3. Behovsanalys

Syftet med behovsanalysen är att bena ut hur främst driftavdelningen arbetar med informationshantering idag, samt se över konsekvenser som kan uppstå genom att fortsätta arbeta på detta sätt, kontra de fördelar och vinster som går att uppnå genom att jobba mer strukturerat och digitalt med informationshanteringen. Vi tittar även på om det finns andra behov utöver de som redan finns i Wistbo driftportal.

Syftet är också att skapa engagemang hos de anställda, en viktig framgångsfaktor vid förändringsledning, där ni själva får berätta vad ni önskar skulle se annorlunda ut och hur ni anser att man skulle kunna förbättra driften och informationsläget. Det är viktigt sedan att ledningen utifrån sammanställningen tar till sig dessa förslag när de sätter mål för projektet och framtida arbete.

Det tredje syftet handlar om att vi på Wistbo Information ska få de bästa förutsättningarna att förstå er verksamhet bättre och kunna stötta vid implementeringen på allra bästa och mest framgångsrika vis.

4. Projektledning och rådgivning

Vi arbetar som projektledare och stöttar både användare och företagsledning under projektets olika faser. Vi hjälper till med behovsinventering, förslag på lösning, kravspecifikationer och införande av vald lösning. Utvecklingsplan och färdplan framåt över tid är en naturlig del av vår kundvård som är en viktig del av Wistbomodellen.

Vi stöttar er med kompetens och erfarenhet under hela samarbetet.

Vi anpassar oss efter dig!

Vi har anpassat Wistbomodellen så att det ska gå snabbt att komma igång utan onödiga hinder eller krångel. Vill man sedan bygga vidare och utveckla användandet av driftportalen tillsammans med oss erbjuder vi både utbildning samt rådgivning, för att resultatet ska bli så bra som möjligt för er och ert företag. Alla steg är frivilliga (men vi rekommenderar verkligen att genomföra en behovsanalys i någon form). Vi anpassar våra lösningar efter era önskemål!

Vill du veta mer om driftportalen och dess funktioner kan du läsa mer här. Hör gärna av dig om du har några funderingar så berättar vi mer! 

Som natt och dag efter implementeringen av Wistbo driftportal på VME