Sysav AB - Kundcase

Skräddarsytt för en effektivare och säkare drift med Wistbo Driftportal


Sysav bildades 1974 och ägs sedan 2004 av 14 kommuner i södra Skåne med närmare 680 000 invånare. Sysavkoncernen består av moderbolaget Sysav som hanterar hushållsavfall från ägarkommunerna och dotterbolagen Sysav Utveckling AB, ett bolag med inriktning på forskning och utveckling samt Sysav Industri AB, som hanterar industri- och verksamhetsavfall samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna. För att effektivisera och säkerställa informationsflödet för driften av kraftvärmeverket i Malmö valde man att införa Wistbo Driftportal.

Viktigt med överblick

Inom driften av ett kraftvärmeverk uppstår många händelser som är viktiga att notera och följa upp för att en anläggning ska fungera optimalt både i nuet och i framtiden. På Sysav fungerade visserligen det mesta riktigt bra, men det fanns utrymme för förbättringar inom loggboksystemet, som tidigare sköttes med hjälp av olika loggböcker. På driftchefens kontor samlades pärmar med skiftrapporter som skrevs manuellt och de blev med tiden riktigt många eftersom de enligt lag måste sparas i ett år. Medarbetarna upplevde att det var svårt att få en riktigt god överblick på alla anteckningar som fördes dygnet runt och det fanns risk att viktig information kunde ”tappas bort” på vägen.

”Hanteringen av alla anteckningar och logguppgifter sköttes manuellt och tog mycket tid från andra arbetsuppgifter och ett effektivare system började bli nödvändigt.”

Kommunikationen mellan skiften behövde förbättras och vid avrapporteringarna fanns det risk för att vital information inte kom fram i tid. Vid olika driftmöten diskuterades viktiga frågor och många beslut togs och det var inte alltid så lätt att förmedla allt detta till övrig berörd personal på ett smidigt och säkert sätt. Behovet av en förbättrad informationshantering och en effektivare kommunikation var uppenbart för alla som var insatta i frågan.

Wistbo Information presenterade sina olika lösningar för bättre överblick och insyn i verksamheten för driftchefen Fredrik Nilsson på Sysav. Dessa förbättringar skulle underlätta för alla berörda inom bolaget att få och se information, strukturerat och samlat på ett ställe. Ett införande av Wistbo Driftportal skulle exempelvis leda till att alla på anläggningen skulle kunna logga in och få veta vad som har diskuterats och beslutats vid olika möten.

Allt samlat och skräddarsytt för verksamheten

En förstudie som Fredrik Nilsson och hans kollegor tillsammans med Wistbo Information genomförde, ledde exakt till vilka förbättringar som krävdes för att anläggningen skulle kunna skötas på ett effektivare sätt. Till exempel framkom att om behovet av datasupport skulle uppstå så kan personal på Wistbo Information logga in på Sysavs server och hjälpa till med att lösa problem. Det är en trygghet för driftpersonalen att veta att det alltid finns hjälp att få om någonting krånglar.


Äntligen är informationen samlad på ett ställe

Efter att man började använda sig av Wistbo Driftportal har alla tidigare loggböcker och anteckningsblock försvunnit från borden och den viktiga information är säkert lagrad och lättåtkomlig för alla som behöver den.
”Wistbo Information har verkligen ställt upp och låtit oss i stort sett skräddarsy Wistbo Driftportal efter våra egna behov, vilket uppskattas mycket från vårt håll.”
Driftpersonalen får numera en tydlig och samlad bild över hur anläggningen fungerar utan att behöva logga in i flera olika system eller läsa anteckningar. Nu får man snabbt och enkelt en komplett information över alla driftstopp och andra händelser som berör driften av anläggningen. Sorteringen av information underlättas betydligt med hjälp av Wistbo Driftportal vilket gör arbetet effektivare. Användandet av Wistbo Driftportal har också medfört att driftpersonalen numera kan känna sig lugn i vetskapen om att viktig information kommer fram i oförvanskad form till rätt instans och i rätt tid.


”Wistbo Driftportal är mycket användarvänligt, det har ett bra gränssnitt och vi är alla mycket positiva till att vi valde att gå vidare med Wistbo Information.”

Fredrik Nilsson, driftchef, Sysav Industri AB

Fakta om Sysav Industri AB

Ägare: 14 kommuner i södra Skåne: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad
Antal anställda: cirka 280 personer
Sysav: Kraftvärmeverk för hantering och avfallsförbränning av hushållsavfall från de 14 ägarkommunerna
Verksamhet: Energiproduktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el samt materialåtervinning
Kunder: Hushållen i de 14 ägarkommunerna, cirka 680 000 personer
Distribution: 1 424 500 MWh – vilket motsvarar 60 procent av värmebehovet i Malmö och Burlöv