Susanne - med företagets värdegrund som ledstjärna

ARTIKELSERIE: LÄR KÄNNA OSS PÅ WISTBO

TRÄFFA SUSANNE WISTBO
HR ANSVARIG PÅ WISTBO INFORMATION AB

Det här är Susanne Wistbo, HR ansvarig på Wistbo Information AB. En roll som generalist med många olika arbetsuppgifter och frågeställningar inom HR och i det dagliga HR arbetet som chefsstöd i strategiska och operativa HR frågor.

Vad tycker du är mest givande med din roll?
HR handlar i grunden om trygghet och om respekt. 
Som HR ansvarig är det många olika arbetsuppgifter och frågeställningar inom området som är intressanta, bl.a chefsstöd i strategiska och operativa HR-frågor. Men även stöd i frågor kring rekrytering, lönesättning, arbetsmiljö, rehabiliteringsfrågor och sociala frågor. 
Jag har alltid haft ett intresse för HR frågor och att få skapa  och bidra med de bästa förutsättningar man kan för att nå de uppsatta målen, det är väldigt givande för mig.


Vad kan du hjälpa företag med framöver?
Genom att fokusera på  kompetensutveckling, ansvara för att genomföra inventering, utvärdering och registrering av kompetenser hos våra medarbetare, kan jag se till att vi har de medarbetare som möter våra kunders utmaningar bäst. 
Det är ett viktigt arbete att utveckla och skapa ett gynnsamt kompetensutvecklingsarbete för våra medarbetare på Wistbo Information AB.


Vad är du stolt över?
Att vår VD Peter Wistbo har lyckats så fantastiskt bra under sina snart 20 år med företaget. Att vi även har våra döttrar sedan en längre tid i företaget är jag också stolt över. Jag brukar tänka på ett företag som heter Stadium som jag har haft turen att få följa sedan 90-talet, och jag kan se ett mönster där även i vårat företag, det ligger i hjärtat. Att vi har anställt personal med olika kompetensområden och att vi har otroligt fina kunder och samarbetspartners, vilket inte alltid är en självklarhet. Där i ligger hårt arbete bakom. Det är jag stolt över.

Vad tycker du är det bästa vi erbjuder våra kunder nu och kan bidra med i framtiden?
Framför allt att vi lyssnar in på kundens behov och förutsättningar. Vi tittar mycket framåt i samarbete med våra kunder och samarbetspartners för att lyssna in och se deras behov, utifrån det skapa olika förutsättningar för oss men även för dem. Vi är ett familjeföretag som alltid är delaktiga i det dagliga och jobbar ständigt med nya mål och att driva företaget framåt.  Jag hoppas att kunna bidra med långsiktighet och hållbarhet även inom personalområdet som växer hos oss. Vem vet kanske att man kan se oss som en extern HR avdelning , som kan stötta och vara ett bollplank, vara till hands med support när man behöver råd. 

Det viktiga är att man bidrar med att skapa värdegrunder som på ett naturligt sätt få arbetsgrupper att trivas , stanna kvar och på så sätt skapar vi ett starkt varumärke som attraherar rätt kompetenser till ev kommande rekryteringar. 

Vi skapar en positiv bild för framtiden helt enkelt.


För mer information:
Susanne Wistbo, HR ansvarig
Wistbo Information AB

Vi ser ett behov av nätverk hos driftchefer i landet