Söderenergi – snart 10 år med Wistbo driftportal

När Söderenergi implementerade Wistbo driftportal 2013 var det loggboken de ville åt. Idag använder de flera funktioner och har varit med och vidareutvecklat modulen Rondering. 
– Kommunikationen mellan våra medarbetare har förbättrats avsevärt med Wistbo driftportal, säger driftchefen Toni Ikäheimo, driftchef.

 
Toni Ikäheimo arbetade i driften när Söderenergi implementerade Wistbo driftportal 2013. 
– Jag var en av de tidiga användarna av portalen. Då var syftet att få bort våra analoga loggböcker.  En digital loggbok är smidig eftersom man kommer åt den varsomhelst, vi slipper både åka till kontrollrummet och arkivera massa papper. 

När Toni arbetade som skiftchef läste han alltid i loggboken innan han åkte till jobbet för att vara mentalt förberedd. 
– En stor fördel är att killarna i produktionen har driftportalen som app i telefonen och kan avrapportera fel direkt när de upptäcks. Det går även att kommentera, ha en dialog kring fel och få återkoppling om när det är åtgärdat. Kommunikationen mellan våra medarbetare har förbättrats avsevärt med Wistbo driftportal. 
 

Viktigt med bra förändringsledning vid implementering av nya moduler

Under åren har Söderenergi börjat använda fler av portalens moduler. Bland annat Aktiviteter och meddelanden. Där lägger de in saker som pågår under en längre tid. 
– Den använder vi aktivt. Kommunikation kring längre arbeten faller lätt bort i loggboken. 

En annan modul de flitigt använder är Driftorder, eller Viktiga meddelanden som andra kallar den.
– Där kan jag lägga in ordrar till grabbarna hemifrån. Det är guld värt. Även Mötesprotokoll är bra, där man kan skapa mallar för möten.

Toni berättar att implementering av nya moduler fungerar bra. 
– Om man lyckas få medarbetarna med på tåget eller inte beror på förändringsledningen. Det måste finnas ett tydligt syfte som kommuniceras ut i god tid innan. 
 

Var med och tog fram Ronderingar

En implementering som inte gick lika smärtfritt var Ronderingar. 
– Då fick jag en läxa i förändringsledning. Jag pratade inte om den i tillräcklig grad och visade inte på nyttan tillräckligt mycket. 
När vi tog fram Ronderingar var Söderenergi med i utvecklingsarbetet. 
– Den utvecklades för branschen i stort med utgång ur Söderenergis problem. Att vi får möjlighet att vara med och påverka portalen är bra.

 Han tycker att samarbetet fungerar fint och att Wistbo är bra på att lyssna på sina kunder.
– Responsen är oerhört snabb. Om jag skickar in en felanmälan med märkningen prio tar det inte många minuter innan någon ringer upp. 

Så får Carl Gilbe på Norrenergi personalen att vilja jobba kvar