Smidigare och smartare: Uddevalla Energi integrerar Wistbo driftportal och Idus

Under förra årets användarträff i oktober gav Uddevalla Energi insyn i sina framsteg för att effektivisera sin verksamhet. Richard Blom, skiftledare på Uddevalla Energi, delade med sig av företagets spännande resa med att integrera Wistbo driftportal med underhållssystemet Idus.

I likhet med Affärsverken i Karlskrona har Uddevalla Energi tagit ett steg mot ökad effektivitet och användarvänlighet genom att integrera Wistbo driftportal med sitt befintliga underhållssystem, Idus. 

 

På Uddevalla Energi har vi jobbat i Idus i snart 10 år och i Wistbo driftportal sedan 2019. Vi tog inspiration från Affärsverken under förra årets användarträff och har byggt vidare och lagt till fler funktioner i deras tidigare integration med Idus.” säger Richard Blom, skiftledare på Uddevalla Energi.

 

För Uddevalla Energi var målet att förenkla arbetsprocesserna, förbättra kommunikationen och sprida information mer effektivt. 

 

Vi har strävat efter att samla driften och skiftets arbeten i ett system. Det har funnits en önskan sedan vi drog i gång med Wistbo driftportal att kunna hantera intervallstyrda arbetsordrar och operatörsunderhåll i portalen. Vi valde att koppla ihop driftportalen med Idus för att dra nytta av allt som redan är uppbyggt och implementerat i Idus.

 

Genom att koppla samman Idus med Wistbo driftportal skapades en smidigare arbetsprocess. Arbetsordrar från Idus skickas direkt till Wistbo driftportals app, vilket ger personalen en tydlig översikt över pågående arbete och underlättar kommunikationen mellan olika delar av organisationen.

 

Vi kan enkelt skicka med bilder i en felanmälan till underhållssystemet vilket var betydligt svårare innan. Förhoppningsvis kommer det leda till fler felanmälningar än tidigare och underlätta för operatörerna att genomföra alla återkommande arbetsuppgifter som finns i underhållssystemet.

 

Detta ger inte bara en snabbare och mer effektiv felhantering utan möjliggör också bättre dokumentation och spårning av problem över tid.
 

En annan viktig aspekt av den digitala integrationen är möjligheten att ha allt samlat på ett ställe. Genom att komma åt alla funktioner från en enda plattform, som skiftrapporter och kalendrar, minskar vi risken för att felaktig information sprids och förenklar tillgängligheten till viktig data.


Uddevalla Energis steg mot digitalisering med integreringen av Wistbo driftportal med Idus visar på vikten av att ständigt söka förbättringar och effektiviseringar inom verksamheten. På Wistbo ser vi otroligt värde i att lyssna på våra användare och anpassa teknologin efter specifika behov. Uddevalla Energi har inte bara moderniserat sina arbetsprocesser utan har också lagt grunden för framtida innovation och tillväxt.

Wistbomodellen - vi är med våra kunder på hela resan