Samarbete som höjer blicken

Under hösten 2020 ingår Wistbo Information AB och East Sweden Business School ett samarbete gällande undervisningen av kursen "Teknisk dokumentation och kommunikation" 15 YHP på utbildningen "Drifttekniker inom energi och processteknik". Läs gärna mer om utbildningen här.

”Vi på ESBS ser mycket fram emot att samarbeta med Wistbo Information AB i kursen Teknisk dokumentation och kommunikation. Att våra blivande drifttekniker redan under sin yrkeshögskoleutbildning får öva på Wistbo’s driftportal bla vad gäller driftöverlämningar uppfyller samtliga av ESBS tre ledord på utbildning – riktat, roligt och relevant.”

Åsa Skoglund, VD ESBS

”Jag är givetvis oerhört smickrad över att bli tillfrågad om att komma tillbaka efter min gästföreläsning och nu hålla i denna kurs tillsammans med Åsa. Och få chansen att prata om något som jag brinner väldigt mycket för, nämligen vikten av digital kommunikation och dialog i dagens informationsflöde inom produktion.

En organisation som snabbt kan anpassa sig efter de förändringar som sker har större möjlighet att genomföra fortlöpande verksamhetsutveckling, det är därför oerhört viktigt att jobba med kommunikation.

Det finns idag en stor efterfrågan på drifttekniker runt om i landet så detta ligger verkligen helt rätt i tiden. Jag är säker på att vi kommer komplettera varandra ypperligt i detta samarbete och kanske kan vi få eleverna att höja blicken lite och ifrågasätta nuvarande arbetssätt mer när de kommer ut på sina arbetsplatser.”

Angelica Wistbo Nibell, försäljningsansvarig Wistbo Information AB

För David är kunden alltid i fokus