Så löser Söderenergi sin digitala närvaro i tider med social distans

ARTIKELSERIE: VIKTEN AV DIGITAL NÄRVARO I TIDER MED SOCIAL DISTANS

Hur kan man behålla personalens engagemang och hålla igång dialogen på sin arbetsplats när de anställda tvingas jobba på distans på grund av pandemin? Tomas Magnusson arbetar som skiftchef på Söderenergi och så här berättar han om hur hans arbetsvardag har förändrats och hur man lyckats vara närvarande trots det fysiska avståndet.

- Den största skillnaden är att vi flyttat över från fysiska möten till Skype-möten när vi har våra avstämningar med personalen på arbetsplatsen. Kontrollrummet på kraftvärmeverket är i princip helt avstängt förutom för de personer som verkligen behöver komma in. En stor utmaning i kontrollrummet har varit hygienen, eftersom vi som är fysiskt på plats delar på skrivbord och datorer. Trots distansläget har vi god stämning på arbetsplatsen ändå och skiftlaget för driften jobbar tätt ihop, men det är lite trist att inte få träffa dagtidspersonalen på samma sätt som tidigare.

Hur har distansläget påverkat hur ni kommunicerar på arbetsplatsen?
- Vi har ju använt oss av Wistbo driftportal sen 2013 så den stora skillnaden för oss är ju att vi möts digitalt istället för i samma rum. Driftportalen gör det enkelt för alla anställda att komma åt den information som de behöver för att kunna sköta sitt jobb effektivt, och för oss på driften uppskattar vi verkligen möjligheten att följa upp felanmälningar och avrapporteringar direkt inne i systemet. Förhoppningsvis ska vi snart även kunna lösa kemikaliebeställningar direkt från driftportalen istället för dagens papperssystem. Vårt digitala system gör att man på ett snabbt och enkelt sätt sprida information och nå ut alla anställda.
En av de saker som vi verkligen uppskattar med Wistbo driftportal är supporten, där man verkligen har varit lyhörd för våra önskemål och stöttat oss när vi har behövt hjälp att lösa våra problem.

Angelica Wistbo Nibell
Försäljningsansvarig
Wistbo Information AB


Behovsanalys - kanske det viktigaste som finns