Referensbesök – ett tillfälle för våra kunder att nätverka och utbyta erfarenheter

I slutet av augusti bjöd vi in våra Wistbo driftportal-kunder på referensbesök hos Eskilstuna Energi. Där fick de som ville chansen att möta andra som är verksamma inom samma bransch, byta idéer och värdarna fick visa upp sin verksamhet. Dessa referensbesök är lika givande för oss på Wistbo som för de inbjudna gästerna och en möjlighet till trevliga samtal företag emellan.

 
Vi tycker att referensbesök är ett bra koncept och har flera gånger tidigare gjort sådana med företag som vi ser som potentiella kunder, vilket har varit lyckat. Vi ville därför utveckla konceptet och ha liknande besök för våra befintliga kunder. Många företag vi arbetar med har inga egna forum för att diskutera saker som informationsspridning, digitalt ledarskap, säkerhet och hur man väcker intresse för dessa frågor internt samt inom ledningsgruppen för att få mer investeringsunderlag framåt. Ett sådant forum ville vi därför öppna upp.
 
– Eskilstuna Energi är en av våra kunder som kommit längst i att digitalisera sitt flöde för entreprenörer. Då det för flertalet av våra kunder är på tapeten att digitalisera även avbrottsbegäran var det intressant att diskutera hur de upplever denna digitalisering, vad det gett för fördelar i deras dagliga verksamhet och hur de behövt utveckla sitt arbetssätt efter digitaliseringen, säger Angelica Wistbo Nibell försäljnings- och marknadsansvarig.
 
Referensbesök kund till kund är ett komplement till våra användarträffar. Det handlar om att samla idéer till nya lösningar kring hur man kan vidareutveckla tjänsten. På besöken får både vi och andra deltagare perspektiv på vad man bör prioritera och vad andra har för perspektiv på olika verksamhetsfrågor.
Mikael Brandt, gruppchef i driften på Söderenergi, sammanfattar dagen så här:
– Vi fick chansen att jobba vidare med vårt mål att digitalisera vår arbetstillståndsprocess. Dessa besök ger en möjlighet att se hur saker fungerar i praktiken samt dela erfarenheter och kompetenser för att kunna se lösningar på gemensamma problem.
 
Förutom det fick alla deltagare se hur det fungerar när entreprenörerna använde systemet. Vi fick en rundtur i kraftvärmeverket, fick se hur det ser ut och hur de har det i sin anläggning. Och det blev ett ypperligt tillfälle att nätverka.
– Fördelen med referensbesök är nätverkandet och att få tid att gå lite djupare i hur olika verksamheter löser olika frågor. Jag fick träffa rätt personer med mycket god kunskap och engagemang. Sen var det intressant att se hur digitala arbetstillstånd hanteras av Wistbo driftportal och hur man skulle kunna tänka sig utveckla det, säger Håkan Lindgren, driftchef på Åbyverket Örebro, om besöket.
 
Vi tycker det här ett trevligt koncept med ett öppet diskussionsforum, gemensam lunch och rundvisning på anläggningen. Här använder alla deltagare redan vår driftportal så man kan gå lite djupare och även komma på framtida utvecklingsprojekt. Vi har inte gjort så många referensbesök som det här hittills på grund av pandemin, men ambitionen är att ha några per år på olika platser i landet så att fler har möjlighet att vara med på något tillfälle.
 
Tack till Eskilstuna Energi för att vi fick komma och hälsa på och till alla deltagare som gjorde dagen så lyckad, vi ses snart igen!

VafabMiljö väljer Wistbo driftportal för att förbättra kommunikationen