Referensbesök öppnar upp nya möjligheter

Den 19 januari bjöd vi in användare av driftportalen på ett referensbesök hos Affärsverken Karlskrona. Referensbesöken är ett utmärkt tillfälle att se hur andra företag i samma bransch använder driftportalen. Denna gång fick vi chansen att lyssna på Affärsverkens erfarenheter av integrationen mellan Wistbo driftportal och underhållssystemet Idus.


Referensbesök är ett tillfälle för våra kunder att få inspiration och idéer kring hur man kan vidareutveckla sitt användande av driftportalen. På besöken lär vi oss av varandra och får olika perspektiv på hur driftportalen kan användas.

2022 integrerade Affärsverken Karlskrona Wistbo driftportal med deras underhållssystem Idus. Målet med integreringen var att öka användarvänligheten, kommunikationsmöjligheterna och informationsspridningen. Då det har varit väldigt mycket pappersarbete för dem tidigare ville de även få möjligheten att vara mer digitala.

Björn Karlsson, driftsamordnare på Affärsverken Karlskrona tog tillsammans med sina kollegor emot oss på plats för att berätta mer om detta projekt och hur vi arbetat för att skräddarsy den bästa lösningen för just dem. Även om många kunder arbetar i olika underhållssystem finns det mycket att lära och dra nytta av från projekt likt dessa.

Förutom en hel del intressanta diskussioner hade vi en gemensam lunch och en rundvandring på anläggningen.

Tack Affärsverken Karlskrona för en inspirerande dag och tack till alla som deltog för många givande och trevliga samtal!

Vi summerar 2022: Nya medarbetare, flera kunder och utveckling av Wistbo driftportal