Pressmeddelande: Ljungby Energi väljer Wistbo driftportal

Digitalisering genom Wistbo driftportal - Ljungby Energi satsar framåt


Ljungby Energis uppgift är att se till att Ljungby kommun har tillgång till el, värme och fiber. Varje dag, året om. Med ett system byggt för, och tillsammans med, driftorganisationer i Sverige ska Wistbo leverera tjänsten Wistbo driftportal som ska ge ökad kommunikation och bättre uppföljning på fjärrvärmeanläggningen.


- Vi hade behov av att gå från papper och penna till en digital loggbok med sökfunktion för historik. När vi väl fick upp ögonen för Wistbo driftportal såg vi att systemet även hanterade entreprenörer vilket vi också hade behov av att kunna hantera digitalt, säger Stefan Persson.

"Servicen har varit bra med ett snabbt svar på varje fråga och alltid ett trevligt bemötande, vilket är uppskattat."
Stefan, som arbetar som produktionschef på Ljungby Energi, tror att Wistbo driftportal kommer förenkla det vardagliga arbetet hos Ljungby Energi genom att de snabbt ska kunna hitta tidigare loggbokshändelser med viktig fakta, som kan hjälpa till att lösa liknande problem på anläggningen. Det märks att Stefan och Ljungby Energi är drivna och vill framåt för att förenkla och effektivisera sin vardag på Ljungsjöverket med hjälp av digitalisering.
- Vi har också börjat med Viktiga meddelanden (förutom Loggbok och Entreprenör) i driftportalen och vi märker att det är en bra plattform för att dela information. Hela värmeavdelningen inklusive underhåll och kontorspersonal har Wistbo driftportal installerat så man kan lätt se information. Nästa funktion att ta i bruk är Wistbo Rondering, avslutar Stefan.

Kort information om Ljungby Energi
I Ljungsjöverket produceras fjärrvärme till ungefär 6 000 hushåll i Ljungby kommun. Produktionen baseras huvudsakligen av hushållsavfall, flis och torv. Läs mer om Ljungby Energi på deras hemsida.

För mer information:
Johanna Wistbo
Marknad- och kommunikationsansvarig
Wistbo Information AB


"Wistbo är ett familjeföretag som sedan 2002 utvecklar lösningar för att underlätta kommunikationen och förbättra informationshanteringen inom producerande industri. Varje dag strävar vi efter att skapa en smidigare och säkrare vardag för våra kunder. Vi kombinerar hög branschkunskap med stort engagemang och nära samarbete med våra kunder."

Träffa oss på kraftvärmedagarna 2019!