Pressmeddelande

Öresundskraft Kraft och Värme AB väljer Wistbo driftportal

Välkommen i familjen!
Det är med stor glädje som vi på Wistbo kan berätta att vi välkomnar Öresundskraft Kraft och Värme AB som kund till oss nu när de har valt att ansluta sig till vår molntjänst Wistbo driftportal + app!

Öresundskraft Kraft och Värme AB ingår i Öresundskoncernen som är ett av Sveriges största energibolag. Kärnverksamheten är försäljning och distribution av energi (el, fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla) samt försäljning av bredband och fordonsgas. Försäljning och distribution av el drivs i två separata bolag enligt reglerna i ellagen. Koncernen har egen produktion av fjärrvärme och el i två kraftvärmeverk. Det nyaste, Filbornaverket, är ett av Europas modernaste när det gäller rening och effektivitet.

Snabbfakta om Öresundskraft, siffror från 2017:
- Huvudkontor i Helsingborg
- Hellägt av Helsingborgs stad
- Nettoomsättning 2 674 (Mkr)
- Cirka 125 000 kunder
- Cirka 400 anställda (fördelning)

Kunder som använder Wistbo driftportal
Wistbo har idag 30 st driftportaler hos 24 kunder inom energisektorn som tillsammans omsätter över 20 miljarder per år. I nära samarbete med våra kunder jobbar vi långsiktigt för att förbättra och vidareutveckla Wistbo driftportal så att vi även i framtiden kan vara det marknadsledande kommunikationssystemet för driften som vi är idag.
För att läsa mer om Wistbo driftportal kan du klicka här.
Vi ser väldigt mycker fram emot att fortsätta det samarbete som vi har inlett gällande att förbättra kommunikationen och informationshanteringen inom driften på Öresundskraft. Läs gärna mer om Öresundskraft på deras hemsida: www.oresundskraft.se

För mer information, vänligen kontakta:
Johanna Wistbo, Marknads- och kommunikationsansvarig, på 0723-962204

Pressmeddelande