Pressmeddelande

Varberg Energi väljer Wistbo driftportal

Vi på Wistbo är väldigt glada över att kunna välkomna Varberg Energi som kund till oss nu när de har anslutit sig som kund till vår molntjänst Wistbo driftportal + app!

Varberg Energi är en energi- och IT-koncern som ägs av Varbergs kommun genom Varbergs Stadshus AB. De har 110 anställda och omsätter årligen drygt 500 miljoner kronor. Verksamheten sträcker sig inom el, fjärrvärme, gas, energioptimering, bredband och internettjänster. Omtanke om miljön innebär satsningar på egen produktion av förnybar energi.

"Ett av Varbergs Energis värdeord är framåtanda och vi arbetar ständigt med att se över etablerade arbetssätt och vilka verktyg vi använder. En del i vår strävan att ständigt effektivisera våra processer" säger Magnus Johansson, processingenjör för fjärrvärme på Varberg Energi.

Kunder som använder Wistbo driftportal
Wistbo har idag 29 st driftportaler hos 24 kunder inom energisektorn som tillsammans omsätter över 20 miljarder per år. I nära samarbete med våra kunder jobbar vi långsiktigt för att förbättra och vidareutveckla Wistbo driftportal så att vi även i framtiden kan vara det marknadsledande kommunikationssystem för driften som vi är idag.
Vi ser väldigt mycket fram emot att fortsätta det samarbete som vi har inlett gällande att förbättra kommunikationen och informationshanteringen inom driften på Varberg Energi AB. För att läsa mer om Varberg Energi: www.varbergenergi.se

För mer information, vänligen kontakta:
Johanna Wistbo, Marknads- och kommunikationsansvarig, på 0723-962204

Wistbo Information är ett familjeföretag som sedan 2002 utvecklat lösningar för att underlätta kommunikationen och förbättra informationshanteringen inom producerande industri. Varje dag strävar vi efter att skapa en smidigare och säkrare vardag för våra kunder. Vi kombinerar hög branschkunskap med stort engagemang och nära samarbete med våra kunder.

Nordisk Energi nr 2 2018