Pressmeddelande

Vattenfall Idbäcksverket väljer Wistbo Driftportal

Vi på Wistbo Information är oerhört stolta och glada över att kunna berätta att Vattenfall Idbäcksverket har valt att ansluta sig som kund till vår molntjänst Wistbo Driftportal + app!

Vi ser mycket fram emot att forsätta det samarbete som vi har inlett gällande att förbättra kommunikationen och informationshanteringen inom driften på Vattenfall Idbäcksverket.

Vattenfall Idbäcksverket ligger i utkanten av Nyköping och förser 95 procent av Nyköpings tätort med fjärrvärme. I kraftvärmeverket eldar man i princip bara med biobränsle, främst returträ och skogsflis, vilket ger en nästintill helt koldioxidneutral uppvärmning. De producerar även förnybar el, vilket motsvarar ungefär halva årskonsumtionen för Nyköpings behov.
Vattenfall AB är Sveriges största producent av förnybar el och har i över 100 år levererat energi till industrier och människors hem.
Läs mer om företaget på www.vattenfall.se/fjarrvarme/orter/nykoping.

Kunder som använder Wistbo Driftportal
Wistbo Information har idag 28 st. driftportaler hos 20 st. kunder inom energisektorn som tillsammans omsätter ca 23 miljarder per år. I nära samarbete med våra kunder jobbar vi långsiktigt för att förbättra och vidareutveckla Wistbo Driftportal så att vi även i framtiden kan vara det marknadsledande informationssystem för driften som vi är idag.

Läs mer om Wistbo driftportal här

För mer information, vänligen kontakta:
Johanna Wistbo, marknads- och kommunikationsansvarig, på 0723-962204

Pressmeddelande