Pressmeddelande

Bollnäs Energi AB väljer Wistbo Driftportal

Vi på Wistbo Information är väldigt glada över att kunna berätta att Bollnäs Energi AB har valt att ansluta sig som kund till vår molntjänst Wistbo Driftportal + app!

Bollnäs Energi AB startade sin verksamhet 2007 och ägs av Bollnäs stadshus AB, som i sin tur ägs av Bollnäs Kommun. Under 2010 och 2011 byggdes det nya kraftvärmeverket i Bollnäs där man förutom värme även producerar el. Läs gärna mer om Bollnäs Energi på deras hemsida www.bollnasenergi.se.

Kunder som använder Wistbo Driftportal
Wistbo Information har idag 27 st. driftportaler hos 19 st. kunder inom energisektorn som tillsammans omsätter ca 22 miljarder per år. I nära samarbete med våra kunder jobbar vi långsiktigt för att förbättra och vidareutveckla Wistbo Driftportal så att vi även i framtiden kan vara det marknadsledande informationssystem för driften som vi är idag.

Vi ser mycket fram emot att fortsätta det samarbete som vi har inlett gällande att förbättra kommunikationen och informationshanteringen inom driften på Bollnäs Energi AB.
Wistbo Information AB
Peter Wistbo
VD

Pressmeddelande