Pressmeddelande

Bomhus Energi väljer Wistbo Driftportal

Vi på Wistbo Information är väldigt glada över att kunna berätta att Bomhus Energi AB har anslutit sig som kund till vår molntjänst Wistbo Driftportal + app!

Bomhus Energi AB bildades 2010. Företaget är ett resultat av ett samgående mellan kommunalägda Gävle Energi och BillerudKorsnäs. Anläggningen, som ägs till hälften av vardera parten, ligger inne på BillerudKorsnäs område i Gävle. Istället för att bygga en varsin ny panna valde ägarna att skapa Bomhus Energi och bygga en gemensam anläggning som säkrar ångleveranser till industrin och behov av hetvatten till fjärrvärmenätet. För mer information se http://www.bomhusenergi.se

Kunder som använder Wistbo Driftportal
Wistbo Information har idag 27 st driftportaler hos 19 st kunder inom energisektorn som tillsammans omsätter över 20 miljarder per år. I nära samarbete med våra kunder jobbar vi långsiktigt för att förbättra och vidareutveckla Wistbo Driftportal så att vi även i framtiden kan vara det marknadsledande informationsystem för driften som vi är idag.
Vi ser mycket fram emot det samarbete som vi har inlett gällande att förbättra kommunikationen och informationshanteringen inom driften på Bomhus Energi.

För mer information, vänligen kontakta:
Johanna Wistbo, Marknads- och kommunikationsansvarig, på 0723-962204

Wistbo Information är ett familjeföretag som sedan 2002 utvecklat lösningar för att underlätta kommunikationen och förbättra informationshanteringen inom producerande industri. Varje dag strävar vi efter att skapa en smidigare och säkrare vardag för våra kunder. Vi kombinerar hög branschkunskap med stort engagemang och nära samarbete med våra kunder.

Peters årskrönika 2017