Pressmeddelande

Falu Energi & Vatten väljer Wistbo Driftportal

Vi på Wistbo Information är idag väldigt glada över att kunna berätta att Falu Energi & Vatten AB har valt att ansluta sig som kund till vår molntjänst Wistbo Driftportal + app!

Falu Energi & Vatten ansvarar för el, elnät, fjärrvärme, fjärrkyla, kraftproduktion, stadsnät, återvinning samt vatten och avlopp i Falu kommun. Falu Energi & Vatten AB är ett helägt dotterbolag till Falu kommun.

Kunder som använder Wistbo Driftportal
Wistbo Information har idag 25 st driftportaler hos 17 st kunder inom energisektorn som tillsammans omsätter 20 miljarder per år. I nära samarbete med våra kunder jobbar vi långsiktigt för att förbättra och vidareutveckla Wistbo Driftportal så att vi även i framtiden kan vara det marknadsledande informationssystem för driften som vi är idag.

Vi ser mycket fram emot vårt samarbete som vi har inlett gällande att förbättra kommunikationen och informationshanteringen inom driften på Falu Energi & Vatten. 

Wistbo Information AB
Peter Wistbo
VD

Fjärrvärmetidningen nr 5 2017