Peter - verksamhetsnära VD & ägare


RTIKELSERIE: LÄR KÄNNA OSS PÅ WISTBO

TRÄFFA PETER WISTBO
VD, GRUNDARE OCH ÄGARE AV WISTBO INFORMATION AB

Peter Wistbo grundade Wistbo Information 2002 med syfte att skapa en smidigare vardag för kunderna genom att digitalisera deras kommunikation inom drift och produktion. Idag är företaget branschledande i Sverige inom digitala informationssystem med kunder som bland annat E.ON, Mälarenergi, Tekniska verken, Sysav, totalt ett trettiotal företag inom energisektorn.

Vad gör ni på Wistbo?
På Wistbo fokuserar vi på att hjälpa människor som verkligen behöver stenkoll på läget på jobbet, där användarna använder vår moln- och apptjänst för att fånga upp och lösa problem, sprida viktig information och skapa en säker och miljövänlig verksamhet. Våra kunder är företag som bedriver samhällsviktig produktion som måste fungera problemfritt dygnet runt, alla dagar om året. En av våra kunder, Studsvik Nuclear, banade väg för vår första molntjänst redan 2007 och av en tillfällighet landade den lösningen inom energibranschen, resten är historia som man brukar säga. Med våra system hjälper vi våra kunder att utveckla deras verksamheter till det bättre, vilket är ett både spännande och inspirerande arbete. Vår driftportal skapar ordning och reda samt struktur på kundernas arbetsplatser. Vi förser dem ett enkelt och användarvänligt verktyg där man kan samla information om saker som de behöver veta på jobbet och som gör det enkelt dela med sig av kunskapen till kollegorna.

Vad tycker du är mest givande med ditt jobb?
Det mest givande är när våra kunder berättar hur våra system hjälper dem i deras dagliga arbete och hur vår lösning skapar en ny positiv stämning på deras arbetsplatser. Det känns som att vårt system är efterlängtad på något sätt hos de som arbetar inom driften. Sen är det också väldigt roligt att se hur mina medarbetare löser våra kunders problem och genom detta växer som individer. Den tredje delen som som jag också brinner för är att få jobba med strategiska frågor som rör både företaget och våra medarbetare.

Vad kan Wistbo Information göra för att hjälpa andra företag?
En av våra viktigaste uppgifter är att förse våra kunder med lättarbetade informationssystem som de kan använda med ett minimum av utbildning. För oss på Wistbo är det väldigt viktigt att vara lyhörda för våra kunders behov och önskemål, så en ständig dialog med kunderna är extremt viktigt för oss. I slutändan handlar det om att ta reda på vad kundernas största utmaningar är och sedan hjälpa till att lösa dessa.

Hur vill du utveckla era produkter i framtiden?
Jag ser fram emot att kunna dra nytta av möjligheterna som finns i ny teknik i form av artificiell intelligens, IoT och liknande, som kan underlätta beslutsfattandet och kunskapsöverföringen mellan individer eller grupper. Det är också viktigt att vi kan bygga in funktioner i våra system som öka interaktionen mellan användaren och systemet, där informationssystemet både ”belönar” och triggar användarna till ständiga förbättringar. Jag vill att våra kunder ska ha tillgång till värdefull information och känna sig motiverade och stolta över vad de åstadkommit på sitt jobb. Så vi behöver ständigt utveckla våra system och vårt sätt att hjälpa våra kunder. Det är en process som aldrig får ta slut.

För mer information:
Peter Wistbo, VD
Wistbo Information AB

Intervjuad av Per Wistbo Nibell

Gemensam kommunikationsplattform och förenkling av händelserapportering