Ronderingen i Wistbo driftportal underlättar arbetet för Öresundskraft

Användarvänligheten och att allt är samlat på ett och samma ställe är några av fördelarna Öresundskraft ser med att använda Wistbo driftportal. Efter en längre tids användning av papper och penna vid sina ronderingar valde de att implementera driftportalen, något de är väldigt nöjda över.


2018 bestämde sig företaget för att implementera driftportalen. Mikael Stjärneblad, Driftsamordnare på Öresundskraft berättar att driftportalen är enkel att använda både som administratör och användare.

- Wistbos driftportal är väldigt användarvänlig, det är enkelt att rapportera in och smidigt att gå tillbaka i historiken och hitta värdefull statistik. Att allt är samlat i en och samma plattform är Wistbos största styrka.

Innan Öresundskraft implementerade Wistbo driftportal sköttes ronderingarna med hjälp av papper och penna, uppgifterna lades sedan in i en pärm och ner i arkivet efter ett år. Tillvägagångssättet var tidskrävande och det var inte helt lätt att gå tillbaka i historiken och se vad som skett.

En annan funktion som de använder sig mycket av är Driftstatus. Tack vare Driftstatus i appen kan man se vad som är i drift eller inte. Driftstatus är kopplad med Rondering vilket betyder att de punkter som rör en viss typ av utrustning tas bort i Rondering om den inte är i drift. Personalen behöver inte gå och övervaka utrustning som ändå är avstängt vilket är tidsbesparande.

Att dela med sig av sina erfarenheter och hur man kan arbeta med driftportalen tycker Mikael är en bra och viktig del. Människor inom liknande branscher får möjlighet att inspireras av varandra.

Mikael tycker att samarbetet med Wistbo fungerar bra.
- Personalen är väldigt serviceminded. Ringer man och behöver hjälp med något löser dem det direkt, det är ovärderligt. 

Wistbo driftchefsträff 2023