Ledning i förändring – en viktig fråga där Wistbo gärna är behjälpliga

Vid en förändring på företaget är det viktigt att få med personalen från början. De måste förstå varför och hur förändringen kommer att påverka dem.
När fjärrvärmeverk ska implementera Wistbo driftportal finns vi med och stöttar ledningen för att förändringsprocessen ska gå så smidigt som möjligt.


För att ett företag inte ska stagnera måste man kontinuerligt förnya sig. När man ska implementera en förändring med ett lyckat resultat är det viktigt att ha med sig personalen på tåget. 
– Det handlar om människor som ska förändra ett beteende och det är bland det svåraste som finns, säger Angelica Wistbo Nibell på Wistbo, som till vardags arbetar med att digitalisera sina kunders kommunikation inom drift och produktion i energibranschen.

Hon har gått utbildningar inom förändringsledning och digital transformation och stöttar våra kunder för att de ska kunna införa Wistbo driftportal på ett smidigt sätt. 
– Det viktigaste är att personalen förstår varför man inför en förändring, annars kommer det att falla. Förändring är obekvämt, även om den inte är så stor och leder till någonting bättre i slutändan. 

Kommunikation är a och o

Angelica stöter ofta på företag där det finns ett tydligt varför, men det stannar inom ledningsgruppen. 
– Ha en tydlig plan för hur ni kommunicerar ut förändringen och varför den genomförs. Vilka berörs av förändringen? Ofta är det fler än man tror. Måste ni kommunicera olika till olika avdelningar på företaget?
Glöm inte att lyssna på personalen. Alla behöver inte få sin vilja igenom, men känner de att de blir lyssnade på kommer förändringen gå smidigare. 

Behovsanalys – ett av våra viktigaste instrument

Innan vi implementerar Wistbo driftportal på ett företag gör vi alltid en behovsanalys, där vi går igenom vilka funktioner som behövs för att underlätta kommunikationen och arbetet. Angelica förklarar även för hela personalgruppen hur systemet fungerar. 
– Jag brukar skämtsamt säga att jag är 50 procent konsult och 50 procent kurator. I alla personalgrupper finns det många tankar och känslor kring förändringar. Att jag lyssnar, förklarar och påminner ledningen om vikten av tydlig kommunikation räcker långt. 

Skillnad på varför och mål

Förutom varför man inför en förändring måste man även berätta vad målet är, det kan nämligen skilja sig. I dessa frågor är det viktigt att ledningsgruppen är enig och kommunicerar ut samma sak. 
– Glöm inte att följa upp hur det gick, gör en avstämning, utvärdera och reflektera. 

För fjärrvärmeverk är en av de största utmaningarna att hitta engagerad personal och bibehålla engagemanget. Att företaget ständigt förändras, strävar framåt och möjlighet till personlig utveckling är faktorer som får medarbetare att trivas och vilja stanna kvar. 
– Vi på Wistbo vill inte bara vara en systemleverantör, vi vill stötta driftchefer,  produktionschefer och personal i förändringsresan. De kan ringa och bolla frågor med oss och jag kommer även ut och hjälper till på plats. 

Söderenergi – snart 10 år med Wistbo driftportal