Ledarskap i en digital värld

I förra veckan höll vi vår första digitala driftchefsträff, med målet att skapa intresse för denna typ av frågor, ge inspiration och energi samt ge de driftchefer vi samarbetar med ett forum för att kunna diskutera gemensamma utmaningar med andra i samma position.


En av salarna i Louis De Geerhallen i Norrköping är riggad med kameror och stora skärmar. Angelica Wistbo Nibell och Emil Zeilon Rosendahl förbereder sig för att inspirera och ge konkreta tips till driftchefer från hela landet inom temat Ledarskap i en digital värld. Under en förmiddag varvas korta inspirationsföreläsningar med diskussioner i olika breakout rooms.
– Det är på tiden att vi gör detta event. Driftcheferna behöver verktyg för att hantera ledarskap på distans. Inte bara nu under pandemin, många av deltagarna har skiftgående personal, berättar Angelica.

Bygger nätverk

Hon har länge velat hjälpa till att bygga nätverk mellan kunder i samma position och det är även någonting som är efterfrågat av dagens deltagare.
Trots en viss nervositet i början flyter dagen på bra. Deltagarna är aktiva och kommer med feedback direkt i kommentarsfältet och diskussionerna dem emellan flyter på. Det märks tydligt att de har saknat ett gemensamt forum för just ledarskapsfrågor.
– I de forum som finns för vår bransch diskuteras det främst olika pannor. På begäran har vi nu skapat ett forum på LinkedIn där vi fortsätter vårt samtal om ledarskap efter träffen. Och vi kommer att bjuda in fler att ansluta.

Ett återkommande event

Feedbacken efter driftchefsträffen är positiv. Några hade velat hålla på hela dagen och andra hade tyckt det skulle vara kul att ses live.
– Vi nådde verkligen vårt mål att skapa intresse för ledarskapsfrågor. Deltagarna önskade en ny träff efter sommaren och jag hoppas att detta kan bli ett återkommande event. Gärna två gånger per år med mindre träffar emellan.
Vill du vara med på nästa driftchefsträff är du varmt välkommen att kontakta oss!

Angelica tipsar

  • Här kommer några av de tips Angelica delade med sig av under driftchefsträffen.
  • Kommunikation är a och o. Tänk på att de små sakerna gör skillnad. Svara på kommentarer i driftportalen och skapa en dialog istället för en monolog.
  • Förklara syftet om ni inför en förändring. Kommunicera era mål och vilka förväntningar ni har. Det skapar ett engagemang hos medarbetarna.
  • Arbeta med emotionellt ledarskap. Det är svårt att fånga upp känslor i text, spela till exempel in en liten film och skicka till personalen. Det är skillnad på digitalt ledarskap och ren informationslämning.
  • Skapa en uppmuntrande kultur och belöna dem som vågar tänka utanför boxen.
  • Skapa rutiner för intern kommunikation, visa på förbättringar som uppkommer om ni arbetar med kommunikationen på rätt sätt och lev som ni lär.
VME har insett fördelarna med att arbeta digitalt