Lär känna oss på Wistbo - Tommy


ARTIKELSERIE: LÄR KÄNNA OSS PÅ WISTBO


TRÄFFA TOMMY JANSSON
SYSTEMUTVECKLARE PÅ WISTBO INFORMATION

En roll som primärt handlar att skapa nya lösningar, upprätthålla de befintliga delarna och effektivisera vår tjänst Wistbo driftportal på webben. Med sin noggrannhet och precision lämnar Tommy ingenting åt slumpen.

Vad tycker du är mest givande med din roll?
Det mest givande med min roll är att systematiskt analysera och utvärdera ett önskemål eller problem hos en kund för att sedan utforma smarta verktyg som både visualiserar och löser behovet på ett enkelt och begripligt sätt. Det är alltid en utmaning att finna rätt väg fram till mål, men genom att välja rätt teknik, förutse och parera för olika scenarior och "dynamiskt" tänkande kan man minimera risken att man bygger in sig i ett hörn.

Det viktigaste är att försöka överträffa kundens förväntningar på resultatet och i slutändan är det vad det handlar om för mig, att få kunden nöjdare än vad de trodde var möjligt.

Vad kan du hjälpa företag med framöver?
Tack vare en lång erfarenhet av integrerade och komplexa system i olika miljöer gör att vi lättare kan förstå och lösa ett visst behov tidseffektivt. Ibland handlar det helt enkelt om att tänka utanför "boxen".
Vi har alltid ett nära samarbete med våra kunder som får vara med under utvecklingens gång och bidra med synpunkter redan i ett tidigt skede i processen. Att kunna anpassa våra system och hitta skräddarsydda lösningar är något vi är bra på.

Vad är du stolt över?
Att vi som litet företag men med lång erfarenhet av systemutveckling tagit fram bra och användarvänliga applikationer i tätt samarbete med våra kunder. Att få dessa lösningar användarvänliga, snabba och stabila är något som ligger mig varmt om hjärtat.
En annan sak jag är väldigt stolt över är det som vi i "lilla" Wistbo har åstadkommit under åren med ganska små resurser. Jag har varit med sedan Wistbo startade som företag och det har varit en spännande och utmanande resa genom åren.

Vad tycker du är det bästa vi erbjuder våra kunder nu och kan bidra med i framtiden?
Vårt koncept har alltid varit att lyssna på våra kunders önskemål. Hur tokiga en del idéer än må vara. Jag tror det finns otroligt mycket mer som kan göras för att automatiskt bearbeta data och få fram olika trender och det kommer att medföra mycket mer effektivt, proaktivt, arbete framöver.
Genom att bearbeta ett kommande problem i god tid innan det händer något allvarligt, exempelvis ett totalstopp i en anläggning på grund av en oförutsedd händelse, så finns det mycket pengar att spara.

För mer information:
Tommy Jansson
Systemutvecklare
Wistbo Information AB

Användarvänlighet i fokus när Landskrona
Energi väljer samarbete med Wistbo Information