Lär känna oss på Wistbo Jörgen

ARTIKELSERIE: ”LÄR KÄNNA OSS PÅ WISTBO”

 

TRÄFFA JÖRGEN HULTBERG
SYSTEMUTVECKLARE PÅ WISTBO INFORMATION

En roll som som handlar om att ständigt förbättra och upprätthålla de system som våra kunder använder. Plug-in-funktionerna såsom ronderingen, besökshanteringen och kemikaliebeställningar har genom åren blivit Jörgens "baby". Han ser också till att våra Notes-kunder kan arbeta med hjälp av våra system.

Vad tycker du är mest givande med din roll?
Det mest givande är att göra kunden nöjd. Det kan exempelvis vara en beställning där en kund vill göra anpassningar i en viss funktion och resultatet blir som kunden önskar. Samtidigt kan en helt ny funktion, där man får grubbla och fundera lite extra, vara utmanande och roligt.

Vad kan du hjälpa företag med framöver?
Vi jobbar ständigt med att göra förbättringar i våra befintliga system och för min del ligger ett stort fokus på ronderingen eftersom nästan alla våra kunder nyttjar den funktionen. På sikt tror jag på att digitalisera och automatisera processer och göra systemen ännu smartare.

Vad är du stolt över?
Jag är stolt över att vara en del av vårt företag som växer år efter år, och att dessutom varit med och fått vara med bygga upp företaget dit det är idag. Att vi dessutom har så bra relationer med våra kunder är också någonting att vara stolt över. Sedan finns det såklart andra saker som exempelvis att göra systemen snabbare och att kunna hjälpa våra kunder snabbt.

Vad tycker du är det bästa vi erbjuder våra kunder nu och kan bidra med i framtiden?
Vi har en användarvänlig och lättförståelig tjänst i Wistbo driftportal. Att arbeta nära våra kunder och skapa nära relationer är en central del i vår verksamhet. Mycket handlar om att finnas där med snabb återkoppling och hjälpa och stötta våra kunder. Lägg där till att vi har möjlighet att skräddarsy lösningar till våra kunder efter deras önskemål.

För mer information:
Jörgen Hultberg
Systemutvecklare
Wistbo Information AB


David Centeno Norberg
Kundansvarig innesäljare
Wistbo Information AB

Vikten av behovsanalys - kundperspektiv Karlshamn Energi