Kundundersökning 2023: Så upplever våra kunder Wistbo Information

I mars genomförde vi vår första kundundersökning i syfte att skapa underlag för vår utvecklingsresa. Det sammanlagda resultatet var glädjande och vi fick särskilt höga betyg när det kommer till bemötande, användarvänlighet och tillgänglighet.

 
Vår kundundersökning gav oss en indikation på hur våra kunder upplever oss, våra tjänster och vår produkt. Vi valde att genomföra en kundundersökning med hjälp av P&M för att ta reda på våra styrkor och svagheter. Resultatet gav oss både en boost för självförtroendet och underlag på hur vi som företag kan förbättra oss.
 
- Det var väldigt nyttigt för oss att genomföra denna undersökning. Vi fick till oss information som var värdefull. Bland annat var det många som inte hade hört talas om vissa funktioner i driftportalen. Det tyder på att vi måste marknadsföra dessa funktioner mer och gå ut med tydligare information, säger Angelica Wistbo Nibell, försäljnings- och marknadsansvarig på Wistbo Information.
 
Samtliga funktioner i driftportalen fick bra betyg, särskilt Wistbo Entreprenör på webben och Ronderingen i appen. Bemötande, tillgänglighet och användarvänlighet utmärkte sig som de tre kategorier med mycket positiva omdömen. Dessutom var NPS-värdet högt, NPS är en indikator på kundernas benägenhet att rekommendera Wistbo Information till andra.
 
- Vi pratar mycket om att vi vill ha en användarvänlig och enkel applikation och vi arbetar ständigt för att hålla den planen. Då är det skönt att se att det även upplevs så.
 
Stort tack till alla som deltog i undersökningen och hjälper oss att utvecklas! 

Energibranschen upprätthåller sin position som Sveriges mest eftertraktade bransch