Så får Carl Gilbe på Norrenergi personalen att vilja jobba kvar

Många av våra kunder har upplevt att det är ett problem med kompetensförsörjning i energibranschen. Förutom brist på utbildad personal är det hög konkurrens om de drifttekniker som finns. Carl Gilbe, driftchef på Norrenergi berättar att de, liksom många andra nu satsar på traineer för att locka medarbetare. Han har även tagit fram ett koncept som ska öka motivationen för medarbetarna att vilja stanna kvar. 
 

Det är Norrenergi som förser bland annat Solna och Sundbyberg med fjärrvärme och fjärrkyla. Att företaget ligger i Stockholm har inte underlättat rekryteringen av kompetenta medarbetare, snarare tvärtom. 
– Det är svårt när flera företag raggar på samma medarbetare och vi samtidigt utbildar för få drifttekniker. Eftersom söktrycket är så lågt har flera utbildningar tvingats att lägga ner, säger Carl Gilbe, driftchef på Norrenergi.
 
Han berättar att under det senaste året har antalet ansökningar till lediga tjänster sjunkit och de som söker har inte samma erfarenhet som tidigare. 
– Därför har flera verksamheter gått över till att lära upp nya drifttekniker på plats. Så även vi. Istället för enbart kompetens tittar vi på mjuka värden som värderingar och hur de passar in i gruppen. Det gör att det tar längre tid att få in dem i verksamheten, 6-12 månader istället för 3 månader.
 
När medarbetarna väl är upplärda rycker förstås andra bolag i dem. 
 – När mina killar väl har lärt upp nya medarbetare vi vill ju på alla sätt motivera dem att vidareutvecklas och stanna länge. 
 

System för att få medarbetarna att vilja stanna kvar

Carl har därför tagit fram en kompetenshöjande trappa som ska få medarbetarna att vilja stanna kvar även om konkurrenterna försöker locka dem. 
 – Vi har satt tydliga kunskapsmål för att medarbetarna ska veta vad som krävs för att gå upp ett steg i trappan. Har de ett mål i sikte kan de själva påverka hur snabbt de ska klättra uppåt. Om man är motiverad och jobbar på ska det synas.
  
På så sätt kan man successivt anta nya roller och till slut blir man driftmästare och får jobba skift och själv köra anläggningen. 
 – En annan fördel är att vi arbetar bredare, vilket gör att arbetsuppgifterna är roligare då de inte bara utför rutinjobb. Våra drifttekniker får mer ansvar och de känner sig nyttiga. 
De arbetar även med mentorskap för att alla nyanställda ska känna att de har någon att fråga. 
 

Satsningen har visat sig fungera

Carl berättar att den nya satsningen har tagits emot bra av både gamla och nya drifttekniker. 
– Våra drifttekniker får även gå ronderingar och driftmästarna måste arbeta en viss tid i anläggningen, inte bara sitta i kontrollrummet, för att inte tappa kompetensen. Det har gjort att vi har en bra kultur på företaget. 

Wistbo Driftchefsträff: Ett forum där driftchefer kan nätverka och utbyta erfarenheter