Intervju referenskund Cyclife Sweden AB

För Andreas finns det inget viktigare än en trygg och säker personal och anläggning 

Cyclife Sweden AB, tidigare en del av Studsvik Nuclear AB, är en av våra kunder som har använt Wistbo Driftportal under en lång tid tillbaka för sin kommunikation och informationshantering inom företaget. Genom att använda tjänsten har de all relevant information samlad på ett ställe vilket gör arbetet både säkrare och mer effektivt.
Vi valde att fråga strålskyddsingenjören Andreas vad han tycker om Wistbo driftportal och hur han använder tjänsten i sin vardag.


Hej Andreas! Kan du berätta lite om dig själv och din tjänst på Cyclife Sweden AB?

Jag heter Andreas Widing och jag arbetar som strålskyddsingenjör på Cyclife Sweden AB. I min roll som strålskyddsingenjör har jag ansvar att se till att vi följer våra interna instruktioner och myndigheternas föreskrifter. Jag gör kontroller på den radiologiska miljön och ser till så att personalen utsätts för så låga strålnivåer som möjligt. I korta drag är jag som ett skyddsombud med inriktning på joniserad strålning.

Hur ser en vanlig dag ut på jobbet för dig?
En vanlig dag kan bestå av att jag går in i Wistbo driftportal och läser skiftrapporten för att se vad som har skett på eftermiddagspasset föregående dag, jag kollar även över händelserapporteringen för att se om det skett några avvikelser. Sedan är det dags att utföra våra kontroller och ronderingar, där emellan är det möten med allt från riskbedömningar på framtida projekt till uppdateringar av våra instruktioner.

Vilka är dina största utmaningar i din roll som strålskyddsingenjör?
Största utmaningen är att skapa säkra och tydliga arbetssätt som både följer myndigheternas föreskrifter och fungerar att utföra praktiskt i verkligheten. Sedan är det väldigt inspirerande att få vara delaktig i allt och komma med förbättringsförslag och lösningar, att det enda som begränsar mig från att utvecklas är jag själv.

Ni har använt Wistbo driftportal under många år. Vilket värde känner du att tjänsten skapar i din vardag?
Jag får en tydlig bild över vad jag behöver göra under mina arbetspass, och vilken information mina kollegor har lämnat över. Vi får ”arbeten att utföra” lagda på våran grupp som hamnar i skiftrapporten som vi använder och därifrån utför arbetena, där ser både vi och uppgiftslämnaren status på arbetsuppgiften. Skulle någon bli hemma sjuk och inte har lämnat en muntlig överlämning så vet man ändå vad som ska utföras då informationen finns i driftportalen.
Jag uppskattar även den övergripande blicken man får över status på anläggningarna, vad som sker och vad som behöver ske, vilka ronderingar som återstår att utföra mm. Mötesdatabasen där man kan ta del av vad som har sagts på möten man kanske inte hade möjlighet att delta på är en annan funktion som jag uppskattar väldigt mycket.

Vad är det som gör Wistbo driftportal unik gentemot andra system?
Jag har inte arbetat i så många andra system och kan inte ge några bra konkreta exempel, men det jag gillar med Wistbo driftportal är att det är så användarvänligt, det är lätt att förstå och lätt att lära sig. Och stöter man på bekymmer så finns det en bra support som snabbt hjälper en. Sedan är det väldigt roligt och givande att diskutera framtida lösningar med Wistbo också.

Några tips på hur man kan få ut mest nytta av Wistbo Driftportal?
Att sätta sig in i det och inte bara använda driftportalen som en loggbok och "thats it". Lägg lite tid på att klicka runt i driftportalen. På så vis kan man upptäcka moduler man kanske inte visste fanns och finna funktioner som man har bra nytta utav.

Andreas Widing
Strålskyddsingenjör
Cyclife Sweden AB


Johanna Wistbo
Marknad och kommunikationsansvarig
Wistbo Information AB


Möt oss på Energi & Industridagarna