Stora fördelar med att använda samma system i hela anläggningen

Många av de företag som vi arbetar med jobbar i flera olika system. Det betyder ofta dubbelarbete, frustration och risk för att viktig information hamnar mellan stolarna. Det finns flera fördelar med att samla allt driftrelaterat i ett och samma system för hela anläggningen – går inte det hjälper vi till att skapa integrationer mellan systemen så att de pratar med varandra. För det handlar ju om att få ett användarperspektiv på informationsutbytet, ett system är aldrig bättre än dess användare.  

Wistbo driftportal samlar all information på ett och samma ställe

Med Wistbo driftportal loggas allt dagligt som händer och som påverkar den dagliga produktionen. Det är driften som är kärnan i verksamheten och därför behöver driftpersonalen verktyg i sin vardag som hjälper dem att driva utvecklingen framåt. 
 
Att använda ett och samma system skapar struktur och det blir lättare att arbeta proaktivt i stället för att släcka bränder. Det skapar en bättre förståelse för var insatser behöver utföras och ni får en gemensam plattform för informationsutbyte. Robin Erneby är produktionschef på VME som började använda driftportalen 2021 just för att få en bättre överblick av verksamheten.
 
– Vi får mycket som jag inte hade räknat med. Visst kostar abonnemanget, men vi har kunnat säga upp andra system och effektiviserat vårt arbete. 

Få ett faktabaserat beslutsunderlag och förhindra kostsamma störningar

Wistbo driftportal samlar bland annat driftstörningar, skiftöverlämningar, aktuell driftstatus, rondering, heta arbeten, beställningar och pågående projekt. Ni får samtidigt möjligheten att se trender i den dagliga verksamheten i stället för att förlita er på minne, erfarenhet och magkänsla. I det långa loppet får driftledningen ett faktabaserat beslutsunderlag och kan sätta in resurser som förhindrar kostsamma störningar och stillestånd.
 
Söderenergi har använt Wistbo driftportal sedan 2013 och Tomas Magnusson, skiftchef, berättar hur de på ett snabbt och enkelt sätt kan sprida information och nå ut till alla anställda tack vare portalen.
 
– Driftportalen gör det enkelt för alla anställda att komma åt den information som de behöver för att kunna sköta sitt jobb effektivt, och för oss på driften uppskattar vi verkligen möjligheten att följa upp felanmälningar och avrapporteringar direkt inne i systemet.

Vi kan hjälpa er med värdeskapande integrationer

Många av företagen som vi arbetar med kräver flera olika system för att arbetet ska flyta på. Att de till exempel har ett driftsystem, ett underhållssystem och ett ekonomisystem är inte ovanligt. För att underlätta för dessa företag skapar vi integrationer som gör att systemen pratar med varandra. Risken att någonting missas minskar och personalen slipper det frustrerande dubbelarbetet.
 
När man integrerar de olika systemen synliggörs all information och alla arbetsordrar i Wistbo driftportal. Förutom att informationen bland annat överförs automatiskt får även driftpersonalen en notis när de som arbetar med underhåll har bockat av uppgifter som klara i underhållssystemet. Givetvis skräddarsyr vi integrationen helt enligt era önskemål och utmaningar.
 
Vill du läsa mer om vår driftportals olika funktioner? Du hittar vad som ingår här

Wistbo Driftchefsträff 2024