Energibranschen upprätthåller sin position som Sveriges mest eftertraktade bransch

Enligt Nyckeltalsinstitutets kartläggning är energibranschen ännu en gång den mest attraktiva branschen i svenskt arbetsliv. Att vara en del av denna bransch är något vi på Wistbo är väldigt glada och stolta över. Vi vill hjälpa till att sprida detta till arbetsmarknaden då det ett stort behov av ny arbetskraft i vår bransch. 


Det är andra året i rad som energibranschen utses till Sveriges mest attraktiva bransch. Energibranschen består av närmre trettio företag och sammantaget har branschen det högsta medianvärdet av alla branscher. Inom samtliga nio områden som ingår i attraktiv arbetsgivarindex överträffar energibranschens företag medianvärdet för svenskt arbetsliv.

De nio nyckeltal som ingår i attraktiv arbetsgivarindex och som en organisations arbetsvillkor analyseras utifrån är:

  • Tillsvidareanställningar
  • Medianlön
  • Lika chefskarriär
  • Kompetensutveckling
  • Rörlighet nyanställda
  • Korttidssjukfrånvaro
  • Personalansvar
  • Långtidssjukfrånvaro
  • Avgångar


Energibranschen lägger framför allt stor vikt vid kompetensutveckling, har låg sjukfrånvaro, med särskilt låg långtidssjukfrånvaro samt har en högre chefstäthet än många andra branscher.

Största delen av våra kunder består av företag inom just denna bransch, vi på Wistbo är stolta och glada över att branschen har utsetts till den mest attraktiva igen. Att det är en bra bransch vet vi som arbetar i den, men vi behöver sprida det vidare då behovet av ny arbetskraft är högt.

För att hjälpa branschen med det vi kan hade vi under vår förra driftchefsträff besök av Åsa Skoglund från East Sweden Business School. Hon berättade om deras YH-utbildning Drifttekniker och tillsammans diskuterade vi hur vi kan väcka ett större intresse för branschen generellt. Driftcheferna som var på plats visade ett stort intresse och pratade om vad som kan göras för att locka fler människor och vad det finns för styrkor samt utvecklingsmöjligheter. 

Panndagarna 2023: ”Vi sticker verkligen ut med vår produkt”