En app blir till - så skapades den nya Heta Arbeten appen.

Emil Zeilon Rosendahl arbetar som utvecklingsansvarig på Wistbo Information och har ansvarat för utvecklingen av den helt omgjorda appen Heta Arbeten. Här berättar han om processen från skissbordet till färdig produkt, vad man behöver tänka på och hur man med relativt enkla medel kan bygga något riktigt bra.


Tänk efter före
Våren 2019 bad Tekniska verken oss på Wistbo att hjälpa dem digitalisera deras hantering av heta arbeten. En stor hjälp för oss som utvecklare var att de redan innan de kontaktade oss hade tänkt igenom ordentligt vilka deras behov var och gjort ett ordentligt förarbete.

Man ville slippa fylla i blanketter och papper, och istället hantera hela flödet i appen för Wistbo driftportal. Helst skulle användaren också kunna signera sitt arbete inne i appen, överföra arbetet mellan olika tillståndsgivare, enkelt kunna bocka av kontrollistan samt göra sökningar mot Brandskyddsföreningens hemsida. Tekniska verken önskade också att den ifyllda kontrollistan skulle kunnas mailas till utföraren i pdf-form och kunna följas upp både på webben och i appen. Här inser man vikten av att göra förarbetet ordentligt och sammanställa en tydlig kravspecifikation innan själva utvecklingsarbetet börjar.

Vi gillar utmaningar
För mig som applikationsutvecklare stod det klart redan från början att detta skulle bli ett utmanande projekt. Dels att få alla aspekter att fungera tillsammans på ett stabilt och pålitligt sätt, men också att göra det på ett användarvänligt sätt. Målet är ju att det ska bli enkelt att arbeta med heta arbeten. Men på Wistbo gillar vi ju utmaningar så det var bara att kavla upp ärmarna och sätta igång!

Tillståndsgivaren är med hela vägen
Ett beslut vi tog tidigt var att hela hanteringen av det heta arbetet skulle genomföras på en och samma mobila enhet, nämligen tillståndsgivarens. Tillståndsgivaren är nämligen med i alla kritiska skeden och följer också med när utföraren går igenom kontrollistan. På det sättet kunde vi också samla in de nödvändiga underskrifterna på en och samma mobila enhet, oavsett om det är signaturen för tillståndsgivaren själv, utföraren, eller någon av brandvakterna.

Användarvänlighet i fokus
Vi hade också fokus på att göra den här appen tilltalande att arbeta med. En primär del av heta arbetet går ut på att bocka av en checklista för att se till att man hela tiden vidtagit rätt åtgärder för att minska risken för brand. Att bocka av checklistor kan bli ganska enformigt i längden, så vi la stor vikt vid att göra detta till en tillfredställande upplevelse.
Vi löste detta genom att användaren förutom det visuella intrycket också får en fysisk feedback via en vibration i telefonen när en punkt i checklistan är avbockad. En förloppsindikator som syns högst upp i bild blir också mer och mer ifylld och när alla punkter bockats av dyker ”Fortsätt”-knappen upp. Detta kan låta självklart och trivialt, men faktum är att vibrationerna och förloppsmätaren (progress bar) gör ganska stor skillnad i hur man upplever appen.

QR-kod ger smidig överlämning
Det är inte ovanligt att heta arbeten pågår under en längre tid, och att den som är tillståndsgivare hinner sluta för dagen innan det är klart. Då är det förstås mycket viktigt att arbetet kan lämnas över på ett korrekt sätt till nästa tillståndsgivare som fortsätter på sitt arbetspass. För att utföra den här överlämningen på ett smidigt och tryggt sätt lade vi in QR-koder i appen, vilket går fint att göra för oss som arbetar med en native app (läs gärna mer om olika appar här). Den avgående tillståndsgivaren väljer att överlämna det heta arbetet, och får då fram en QR-kod på sin telefon. Den nya tillståndsgivaren väljer att ta över arbetet, och uppmanas att scanna QR-koden från den tidigare tillståndsgivarens telefon. När scanningen lyckats uppmanas både den tidigare och nya tillståndsgivaren att signera överlämningen, och PDF:en som innehåller kontrollistan uppdateras med information om överlämningen. Självklart får även utföraren den uppdaterade PDF:en skickad till sin epost. Smidigt va!
När det heta arbetet har slutförts säger utföraren till tillståndsgivaren att det är dags att avsluta tillståndet. Tillståndsgivaren scannar då en QR-kod som endast har skickats till utförarens epost, som på så vis intygar att arbetet är klart. Därefter inleds efterbevakningen av brandvakterna, enligt den tid som man angav när arbetet påbörjades.

Lärorikt samarbete och vikten av tester
Vi lärde oss väldigt mycket under arbetet med den nya appen för heta arbeten, framförallt när våra användare runtom i landet började använda funktionen i verkligheten. Vi upptäckte till exempel att utföraren inte alltid hade tillgång till sin e-post och därför behövde vi lägga möjligheten att på ett enkelt sätt kunna skriva ut listorna direkt från appen. Det stod också snabbt klart att den tidigare och nya tillståndsgivaren inte alltid kan ses fysiskt för att lämna över tillståndet för ett pågående arbete. Om de inte kan vara nära varandra är det svårt att lämna över arbetet med hjälp av QR-koder. Därför fick vi också lägga in möjligheten för den nya tillståndsgivaren att ta över ett arbete utan att det behöver godkännas av den tidigare tillståndsgivaren.

En app i ständig utveckling
I takt med att fler och fler anläggningar runtom i Sverige har kört igång med vår heta arbeten-lösning har vi hittat ännu fler förbättringsområden, och appen är förstås under ständig utveckling. Vi på Wistbo är väldigt stolta och glada över att den nya appen har tagits emot så väl av våra kunder och att vår applikation hjälper dem att hålla fortsatt hög säkerhet för sin personal. Det är ett arbete vi enträget fortsätter att jobba vidare med.

Emil Zeilon Rosendahl
Utvecklingsansvarig
Wistbo Information AB

Värdeskapande integrationer – Så kan vi hjälpa er att underlätta arbetet