En öppen och transparent informationsdelning som är tillgänglig för alla - alltid

Karlshamn Energi väljer Wistbo driftportal

Karlshamn Energi som levererar el, fjärrvärme, fiber och vatten till invånarna i Karlshamns kommun, väljer Wistbo driftportal för sin fortsatta digitaliseringsresa inom drift och produktion.


-Vi har ett behov av att samordna och planera våra resurser och arbeten på ett mer optimalt sätt, och då är en öppen och transparent informationsdelning en viktig nyckelfaktor för oss.
Vi blev också positivt överraskade, efter genomförandet av vår behovsanalys, att det var mycket funktioner utöver loggbok och anläggningsstatus som går bra att både administrera och utföra på ett bra sätt i Wistbo driftportal. Exempelvis rondering, dokument, felanmälan och heta arbeten, säger drift- och underhållschef Marcus Gyllemalm på Karlshamn Energi.

Genom att använda tjänsten Wistbo driftportal är målet att medarbetarna på Karlshamn Energi ska känna sig bättre uppdaterade och delaktiga med en öppen och transparent informationsdelning tillgänglig för alla. Vilket förbättrar deras möjlighet att utföra sina arbeten på ett effektivt sätt och ger färre störningar på anläggningarna med på sikt lägre kostnader för underhåll.
- Vi ser mycket fram emot att få fortsätta det samarbete vi har inlett gällande att förbättra kommunikationen och informationshanteringen inom drift och produktion, säger Angelica Wistbo Nibell, försäljningsansvarig på Wistbo Information AB.

Kort om Karlshamn Energi
För Karlshamn Energi är det av största vikt att påverka omgivningen i en hållbar riktning och hjälpa till att värna om det hållbara och enkla vardagslivet för invånarna i kommunen. Verksamheten bedrivs inom fem olika affärsområden: Värme, Elnät, Bredband, Vatten i dotterbolaget Karlshamn Energi Vatten AB, Tjänster i moderbolaget Karlshamn Energi AB samt Elhandel i dotterbolaget Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Läs gärna mer om Karlshamn Energi på deras hemsida.

För mer information:
Angelica Wistbo Nibell
Försäljningsansvarig
Wistbo Information AB


"Wistbo är ett familjeföretag som sedan 2002 utvecklar lösningar för att underlätta kommunikationen och förbättra informationshanteringen inom producerande industri. Varje dag strävar vi efter att skapa en smidigare och säkrare vardag för våra kunder. Vi kombinerar hög branschkunskap med stort engagemang och nära samarbete med våra kunder."

Adminutbildning Wistbo driftportal