Emil ser dialogen som en viktig del i samarbetet


ARTIKELSERIE: ”LÄR KÄNNA OSS PÅ WISTBO”


TRÄFFA EMIL ZEILON ROSENDAHL
UTVECKLINGSANSVARIG PÅ WISTBO INFORMATION

En roll som primärt handlar om att samla in de olika behov och önskemål som finns på våra produkter, och tillsammans med sina kollegor lägga upp en roadmap för vart vi vill ta Wistbo driftportal i framtiden. Tjänsten innebär också operativt arbete som systemutvecklare inom apputveckling och projektledning över lag.

Vad tycker du är mest givande med din roll?
Det mest givande är utan tvekan att lyssna in kundens behov, och sedan använda rätt teknik för att hitta en smidig lösning! Att samla in nuläget, det önskade läget, och sen ta fram en lösning som överbryggar avståndet. Det gäller att lösningen också är enkel att ta till sig, så det förutsätter att man har känsla för allt från programmering till användarvänlighet.

Vad kan du hjälpa företag med framöver?
Jag är övertygad om att digitalisering och teknologi kan göra mycket för att vinna tid, säkra processer och minska frustration. Med rätt tänk kan man göra om komplicerade blanketter och formulär till enkla och smidiga digitala checklistor. Det gäller dock att man har ett helhetsperspektiv, och vi hela tiden har en tät dialog med kunden. Får vi till detta kan vi ta fram väldigt bra lösningar som är en win-win för alla inblandade.

Vad är du stolt över?
Vi på Wistbo har tagit fram en rad riktigt vassa produkter, vilket är möjligt tack vare att vi har ett så väl fungerande samarbete med våra kunder. Jag har svårt att välja ut en viss produkt, så jag vill nog istället lyfta fram just samarbetet. Att vi har långsiktiga relationer med våra kunder är helt klart något att vara stolt över!

Vad tycker du är det bästa vi erbjuder våra kunder nu och kan bidra med i framtiden?
Jag skulle säga att det är samarbetet även här. Vi kan arbeta med allt från webbgränssnitt till appar, i allt från storbild till mobila enheter, och integrera med alla möjliga system. Möjligheterna är i stort sett obegränsade rent tekniskt, utmaningen ligger i att lyssna in kundens unika situation så att vi lägger energin på rätt saker. Med rätt fokus och bra dialog kan man få till stor effekt med relativt liten insats. Det är den biten vi är experter på, att ta fram rätt lösning för kunden!
 
För mer information:
Emil Zeilon Rosendahl                                                 
Utvecklingsansvarig                                                     
Wistbo Information AB
Angelica Wistbo Nibell     
Försäljningsansvarig
Wistbo Information AB

Vikten av behovsanalys - kundperspektiv Ljungby Energi