Emil reder ut begreppen

Riktiga appar eller webbappar – 
Skillnader, och vad är bäst för mig?

Ja den frågan har jag, Angelica, ställt min utvecklarkollega ett antal gånger så tillslut kände jag att varför inte få ner de olika delarna på pränt en gång för alla, kanske är det någon mer där ute som undrar!

Hej Emil, utvecklingsansvarig och även ansvarig för vår apputveckling på Wistbo Information AB! Kan du berätta för mig, vad är det egentligen för skillnad på en webbapp och en riktig app?
- Hej Angelica!
Enkelt förklarat kan man säga att en webbapp egentligen är ett annat ord för en mobil-anpassad webbsida där du surfar in till en specifik adress i mobilens webbläsare, ofta påminner sajten om en riktig app till utseendet.

En ”riktig” app däremot laddar vi ner från App Store eller Google Play, och den är speciellt framtagen för att fungera optimalt på telefonen den körs på.

Okej, den förklaringen tror jag t o m att jag förstod :-)
Kan du berätta lite mer om vilka fördelar det finns med webbappar?
- En fördel är ju att de inte behöver installeras. Då webbappar egentligen är webbsidor som vi sa initialt, behöver man inte installera en app för att kunna använda dom. En annan fördel är att de inte behöver uppdatera utan varje gång man öppnar webbappen hämtas den senaste versionen automatiskt, och man behöver således inte tänka på att uppdatera den. Något som också är positivt är att den fungerar på alla enheter med en webbläsare. Om man har en webbläsare på sin mobila enhet kan man använda webb-appen, och det spelar ingen roll om man använder en iPhone eller Android-telefon. Dock kan webbappen ställa vissa krav på webbläsaren, så det finns enstaka undantag.

Okej, men om vi då går över på fördelar med riktiga appar, sk ”app appar” som vi brukar säga. Vilka är de?
- Jo, det är t.ex. väldigt enkelt att komma igång. De allra flesta är vana att använda appar i dagens samhälle. Man vet var man hittar dom, och man förstår hur de ska användas. Detta gör att systemet är lätt att ta till sig, och man har tagit bort ett mentalt hinder från användaren.
Webbappar å andra sidan kräver att man manuellt matar in en ofta ganska krånglig webbadress, och sparar den som genväg på ett sätt som man kanske inte gjort innan. Det kan upplevas som krångligt för de användare som inte är så vana vid teknik.

En annan fördel är push-notiser. Det är ett effektivt sätt att sprida viktig eller brådskande information på, push-notiser. Notiser kan också användas för att visa påminnelser, och är något som användare är vana vid och förväntar sig av en app. En riktig app kan alltså visa notiser för användaren, vilket inte går genom en webb-app.

Om vi går över till hårdvara då. Vad finns det för för- och nackdelar där?
- En webbapp har begränsad tillgång till telefonens hårdvara. En riktig app däremot kan t.ex känna av ifall användaren rör på sig, vilket kan användas när man utvecklar säkerhetsapplikationer och vill använda funktioner såsom "Man Down"-funktion. En webbapp har inte den möjligheten.

Det pratas ju inte sällan om wifi och möjligheten till uppkoppling ute i olika verksamheter, en ganska stor utmaning för många företag pga den verksamhet de bedriver. Hur är skillnaderna där när det gäller webbappar kontra riktiga appar?
- En webbapp presenteras genom webbläsaren, vilket generellt innebär att internetuppkoppling krävs för att navigera på sidan. Rör man sig genom ett område som saknar uppkoppling kommer webbappen att sluta fungera, och i värsta fall kan information som inte sparats gå förlorad.
En riktig app å andra sidan kan programmeras att fungera utan konstant uppkoppling. Ett exempel på detta är vår ronderingsfunktion, där man laddar ner ronden innan man börjar rondera. Man kan sedan utföra hela ronden utan tillgång till internet, och laddar sedan upp den utförda ronden när man har internetuppkoppling igen.

Ju fler appar vi har på våra mobiler desto mer sliter vi på batteriet på telefonen, så jag tycker det är en relevant fråga hur det påverkas beroende på vilken typ av app man kör?
- Webbläsaren på en bärbar enhet är ofta den applikation som drar mest batteri, vilket beror på att webbläsare är väldigt komplexa program. Eftersom en webbapp helt och hållet körs via webbläsaren innebär detta en stor förbrukning av enhetens batteri, särskilt om webb-appen används mycket. En riktig app använder enhetens egna ramverk, vilket är optimerat för att vara så batterisnålt som möjligt.

Om vi fortsätter med prestanda som känns naturligt efter vi pratat batteri?
- För att en webbapp (som egentligen är en webbsida) ska kunna visas för användaren behöver hela sidan laddas ner till användarens enhet. Beroende på hur snabb uppkoppling användaren har kan det ta flera sekunder mellan varje knapptryck då sidan ska laddas om. Detta kan leda till frustration för användaren som upplever att appen är långsam att navigera, och inte reagerar snabbt nog på de fingertryck som görs. Riktiga appar å andra sidan är installerade på användarens telefon, och all navigation sker omedelbar. Det ger en bättre och mer omedelbart upplevelse.

- I en webbapp måste webbsidan dessutom kontinuerligt laddas ner från servern, vilket innebär en stor förbrukning av data. Det kan leda till problem beroende på vilket data-abonnemang man har, och hur mycket appen används. Våra appar är däremot programmerade att använda sparsamt med data.

Jag själv är ju extremt känslig för användarvänlighet och måste dessutom känna att det är motiverande att arbeta i appen, hur stora skillnader upplever jag som användare i en webb-app gentemot en riktig app?
- Här kan man säga att alla riktiga appar har ett liknande navigationssätt, som användare är vana vid genom alla andra appar de använder, det blir en naturlig navigation i applikationen. Ett exempel på detta är ”tillbaka” knappen uppe till vänster, som är standard i majoriteten av alla appar.

Webbappar däremot körs alltid i webbläsaren, och har därför inte tillgång till den naturliga navigationen. Webb-appen måste hitta på en egen variant av navigationen, vilket aldrig kommer kännas helt naturligt för användaren. Detta kan leda till frustration och förvirring, och risken är stor att icke-tekniska användare råkar navigera bort från webb-appen om de trycker på knappar de är vana vid att trycka på i andra appar.

Vi har fått in kundspecifika önskemål kring att använda QR-koder direkt i appar, hur väl lirar det med de olika varianterna av appar?
- Ja det stämmer att det är en viktig kommande funktion i vår app, möjligheten att scanna QR-koder och på så vis få fram rätt information på rätt plats. Detta kan användas för att se status på en viss utrustning, eller för att snabbt och enkelt hämta rätt rondering. En riktig app kan läsa QR-koder, vilket inte fungerar med en webb-app utan omfattande work-arounds.

Säkerhet och att kunna skydda känslig data blir mer och mer på tapeten då vi bygger in fler och fler funktioner och lägger in mer och mer information i våra system. Spelar det någon roll vilken typ av app man har om man t.ex. vill använda sig av Touch-ID / Face-ID?
- Riktiga appar kan skydda känslig data genom att kräva att användaren identifierar sig när appen öppnas. Det innebär att även om en obehörig person kommer över en telefon som är upplåst, kan de ändå inte öppna en riktig app som använder detta skydd.
En webbapp har tyvärr ingen möjlighet att kräva denna typ av identifiering, så en obehörig person som kommer åt en upplåst telefon har fri tillgång till webb-appens innehåll.

Om du sammanfattar det hela lite Emil, vad är de viktigaste aspekterna att ta med sig i valet av app?
- Den stora fördelen med webb-appar är att de helt enkelt är billigare och enklare att ta fram än riktiga appar. Riktiga appar ställer stora krav på spetskompetens och resurser, medan webb-appar egentligen ”bara" behöver webbutvecklarkompetens. Man behöver heller inte ta fram olika appar beroende på vilken enhet den ska köras på. Det är helt enkelt en besparing för leverantören att erbjuda en webb-app istället för riktiga appar.

Eftersom vi på Wistbo alltid strävar efter att leverera en förstklassig produkt till våra kunder är valet givet för oss, vi jobbar med riktiga appar. Vi vill ge våra kunder bästa möjliga verktyg, och då är riktiga appar till båda iOS och Android givet för att kunna möta de behov och säkerhetskrav som finns ute hos våra kunder.

Skillnader på appar - Emil berättar vidare...


Jag vill också tillägga att det finns gråzoner i landet mellan webbappar och riktiga appar. I alla exempel ovan har jag använt mig av termerna webb-app eller riktig app, vilket ger intrycket av att alla appar kan delas in i antingen ena eller andra kategorin. Verkligheten är dock inte riktigt så enkel.

Man kan förenklat säga att det finns en skala, där webbappar är på den ena sidan, och riktiga native-appar är på den andra sidan. Många appar hamnar nånstans mittemellan. Exempel på nivåer på den här skalan:

Rena webbappar
Detta är appar som jag beskrivit i artikeln hittills. Rena webbsidor som försöker förmedla känslan av att vara en ”riktig” app. Dessa appar hittar man inte på Google Play eller App Store, de är istället webbside-adresser man navigerar till.

Webbsidor inbäddade i riktiga appar
Vissa appar laddas ner från Google Play och App Store, men när man startar dom är det egentligen mest en ”ren webbapp” som har bäddats in i en ”riktig app”. Dessa appar laddas ner från Google Play och App Store. Det finns förstås ett helt spektrum av nivåer på dessa appar, där vissa är helt och hållet inbäddade webbsidor, medan andra endast har inslag av inbäddade webbsidor.

Riktiga appar skapade med ett cross platform-ramverk
Android och iOS är två helt olika operativsystem, och apparna till dessa använder sig av helt olika tekniska fundament. Det innebär att man ofta gör varje app två gånger, alltså en gång till iOS och en till Android. Det finns dock verktyg som tillåter att man bara skapar appen en gång, och att den sedan fungerar till både iOS och Android. Beroende på vilken sorts app det gäller, vilka funktioner den ska ha, och hur skicklig utvecklaren är kan det dock innebära en hel del kompromisser i funktionalitet och användarvänlighet. En välgjord cross platform-app kan vara svår att skilja från en app som gjorts specifik för iOS eller Android, beroende på vad appen har för uppgift. Det innebär alltid ett visst kompromissande och lite resurs-förluster att använda ett cross platform-ramverk, men en skicklig utvecklare kan se till att dessa problem inte blir särskilt påtagliga.

Native-appar
Detta är de appar som jag beskrivit som riktiga appar i artikeln. Dessa appar är gjorda av de utvecklar-verktyg som rekommenderas för Android och iOS, och har maximal tillgång till enheternas hårdvara och resurser. Ger bäst förutsättningar att skapa de bästa apparna, då man inte behöver kompromissa.

Tack Emil för att du tog dig tiden att reda ut detta för en ”lekman” som mig, nu har jag en bättre förståelse för skillnaderna och varför en viss app passar bättre för ett visst ändamål.

Vill Du veta mer? Hör gärna av dig till så nördar han gärna ner sig lite till! 

Angelica brinner för kundernas engagemang